Primary Caregivers

Families, Tech and Caregiving Webinar Archives Now Available

Now Available: Two Archived Webinars on

How Emerging Technologies Can Help Caregiving Families

https://www.youtube.com/user/CAREGIVERdotORG

Dementia: Is This Dementia and What Does It Mean?

Introduction

What does it mean when someone is said to have dementia? For some people, the word conjures up scary images of “crazy” behavior and loss of control. In fact, the word dementia describes a group of symptoms that includes short-term memory loss, confusion, the inability to problem-solve, the inability to complete multi-step activities such as preparing a meal or balancing a checkbook, and, sometimes, personality changes or unusual behavior.

CJ Audio - Relaxation for Caregivers (English) | 5. Imagery Meditation

Relaxation for Caregivers (English) | 5. Imagery Meditation

 

meditation

CJ Audio - Relaxation for Caregivers (Vietnamese) | 5. Imagery Meditation

Relaxation for Caregivers (Vietnamese) | 5. Imagery Meditation

Thư Giãn Cho Người Chăm Sóc | 5. Thiền Tưởng Tượng

meditation

CJ Video - Medication Management Basics (Cantonese) | 2. Talk to Health Professionals

基本藥物管理 (廣東話) | 2. 與醫療專家傾談

Medication Management Basics (Cantonese) | 2. Talk to Health Professionals

medication management

CJ Video - Medication Management Basics (Cantonese) | 5. Medication Management for People with Dementia

基本藥物管理 (廣東話) | 5. 腦退化症病患者藥物管理

Medication Management Basics (Cantonese) | 5. Medication Management for People with Dementia

medication management

CJ Video - Medication Management Basics (Cantonese) | 3. Set Up a Dosage System

基本藥物管理 (廣東話) | 3. 設立藥物管理系統

Medication Management Basics (Cantonese) | 3. Set Up a Dosage System

medication management

CJ Video - Medication Management Basics (Cantonese) | 4. Create a Medication List

基本藥物管理 (廣東話) | 4. 製作藥物清單

Medication Management Basics (Cantonese) | 4. Create a Medication List

medication management

CJ Video - Medication Management Basics (Cantonese) | 1. Round Up Those Meds

基本藥物管理 (廣東話) | 1. 整理藥物

Medication Management Basics (Cantonese) | 1. Round Up Those Meds

medication management

Thuê Giúp Việc Tại Nhà (Hiring In-Home Help)

Thật dễ dàng cho gia đình và bạn bè, cũng như các chuyên gia, để gợi ý việc tìm ai đó để giúp việc nhà và trách nhiệm chăm sóc. Có ai đó khác đảm trách một vài công việc nhà hoặc công việc chăm sóc của bạn cũng có thể khiến bạn cảm thấy hấp dẫn. Nhưng việc có ai đó tại nhà bạn “để giúp đỡ” bạn có ý nghĩa như thế nào? Bạn bắt đầu tìm ai đó khác ở đâu? Bạn có đủ tiền chi trả không? Bạn làm thế nào để đối đáp với người thân của mình khi họ tuyên bố rằng họ không muốn có “người lạ” trong nhà? Tài liệu này sẽ hướng dẫn bạn thông qua quá trình thuê người giúp việc tại nhà.*

Pages

Subscribe to RSS - Primary Caregivers