Primary Caregivers

Families, Tech and Caregiving Webinar Archives Now Available

Now Available: Two Archived Webinars on

How Emerging Technologies Can Help Caregiving Families

https://www.youtube.com/user/CAREGIVERdotORG

Dementia: Is This Dementia and What Does It Mean?

Introduction

What does it mean when someone is said to have dementia? For some people, the word conjures up scary images of “crazy” behavior and loss of control. In fact, the word dementia describes a group of symptoms that includes short-term memory loss, confusion, the inability to problem-solve, the inability to complete multi-step activities such as preparing a meal or balancing a checkbook, and, sometimes, personality changes or unusual behavior.

Genuine Resilience is Closer (and Easier) Than You May Think

Partner Content: NIH-NIA | Consejos al hablar con su médico (Tips for Talking with Your Doctor: Spanish)

Consejos al hablar con su médico   |   Descargue el documento aquí.

 

 

Nota: Para ver esta hoja informativa, necesita Adobe Acrobat Reader. Puede descargar e instalar Adobe Acrobat Reader desde aquí.

 

Kế hoạch pháp lý cho người mất khả năng làm việc | Legal Planning for Incapacity (Vietnamese)

Bạn đang đối mặt với tuổi già và có nhu cầu lập kế hoạch cho tương lai của mình, bạn phải đối mặt với việc phải đưa ra quyết định pháp lý về nhiều khía cạnh của cuộc sống. Những quyết định pháp lý này không chỉ bảo vệ bạn khỏi việc một số người sẽ làm với bạn những điều bạn có thể không thích, nó còn bảo vệ gia đình và những người thân yêu bằng cách hướng dẫn họ cách chăm sóc mà bạn muốn nhận. Sau khi hoàn thành tất cả các thủ tục giấy tờ pháp lý, bước tiếp theo là ngồi xuống và nói chuyện với gia đình về những quyết định bạn đã đưa ra và lý do.

Partner Content: NIH/NIA | Lời khuyên khi nói chuyện với bác sĩ của bạn (Tips for Talking With Your Doctor-Vietnamese)

Lời khuyên " khi nói chuyện với bác sĩ của bạn  |  Tải tài liệu tại đây

 

Lưu ý: Để xem tờ thông tin này, bạn cần có Adobe Acrobat Reader. Bạn có thể tải xuống và cài đặt Adobe Acrobat Reader từ đây.

Partner Content: NIH-NIA | 赴诊咨询提示 (Tips for Talking With Your Doctor (Chinese Simplified))

赴诊咨询提示   |  在这里下载-简体 (Download here Simplified)

 

以下的情況說明書可作為可下載的PDF文檔獲得。要查看和打印此文件,您將需要 Adobe Acrobat Reader。單擊此處可免費下載。

Partner Content: NIH-NIA | 赴診諮詢提示 (Tips for Talking With Your Doctor (Chinese Traditional))

赴診諮詢提示   |   在這裡下載-繁體中文  (Download here Traditional)

 

Partner Content: NIH-NIA | Tips for Talking With Your Doctor

Tips for Talking to your Doctor |  Download the document here

 

Note: To view this fact sheet you need Adobe Acrobat Reader. You may download and install Adobe Acrobat Reader from here.

針對機能不全人士的法律規劃 | Legal Planning for Incapacity (Chinese: Traditional)

Pages

Subscribe to RSS - Primary Caregivers