Primary Caregivers

Liệu Đó Có Thể Là Bộ Não Của Họ Không? Danh Sách Kiểm Tra Chứng Sa Sút Trí Tuệ Trán-Thái Dương (Could It Be Their Brain? A Frontotemporal Dementia Checklist

Danh Sách Kiểm Tra Chứng Sa Sút Trí Tuệ Trán-Thái Dương cho Gia Đình và Bạn Bè

Hiểu về Chăm Sóc Giảm Nhẹ/Chăm Sóc Toàn Diện: Điều Mọi Người Chăm Sóc Cần Biết (Understanding Palliative Care: What Every Caregiver Should Know

Chăm sóc giảm nhẹ, cũng được được biết đến nhiều hơn với tên gọi Chăm sóc Toàn diện, có lẽ là một trong những thuật ngữ bị hiểu nhầm nhiều nhất trong ngành chăm sóc sức khỏe. Nhiều người tin rằng thuật ngữ này đồng nghĩa với chăm sóc cuối đời và là sự chăm sóc ở giai đoạn cuối cùng của cuộc sống. Nhưng chăm sóc giảm nhẹ khác với chăm sóc cuối đời, và khi được sử dụng phù hợp, chăm sóc giảm nhẹ có thể đem tới hy vọng, sự kiểm soát, và cơ hội có chất lượng cuộc sống tốt hơn cho các bệnh nhân ốm nặng và những người chăm sóc của họ.

Công nghệ Hỗ trợ (Assistive Technology)

Giới thiệu


Đôi khi được gọi là thiết bị trợ giúp, thiết bị hỗ trợ cho người sống độc lập và thiết bị thích ứng, công nghệ trợ giúp (AT) có thể giúp người thân của bạn sống độc lập hơn. Nó cũng có thể làm cho công việc của bạn như một người chăm sóc dễ dàng và thú vị hơn.


Chăm Sóc và Mất Trí Nhớ Mơ Hồ (Caregiving and Ambiguous Loss)

Giới thiệu

Chăm sóc người thân là việc có thể gây căng thẳng. Để kiểm soát căng thẳng, là điều chúng ta biết có thể nguy hiểm cho sức khỏe của người chăm sóc, chúng ta trước tiên phải biết vấn đề nằm ở đâu. Đáng chú ý là nhiều người chăm sóc những người bị rối loạn trí nhớ hoặc sa sút trí tuệ cho biết vấn đề chính không phải là căn bệnh, mà là sự mơ hồ và không chắc chắn mà nó gây ra.

Di chuyển một Người (Transferring a Person)

Lời khuyên Giúp đỡ Người chăm sóc Dịch chuyển hoặc Di chuyển Người thân bị Hạn chế về Vận động

Chăm sóc tại Nhà: Hướng dẫn về các Nguồn lực Cộng đồng (Caregiving at Home: A Guide to Community Resources)

[Tờ thông tin mới này thay thế Giúp Các Gia đình Đưa Ra Những Lựa Chọn Chăm Sóc Hàng Ngày và Những Lựa Chọn Chăm sóc Cộng đồng, 8/11/16]


Chẩn đoán bệnh sa sút trí tuệ hoặc vô hiệu hóa tình trạng sức khỏe đánh dấu một giai đoạn mới trong cuộc sống của bạn và cuộc sống của gia đình bạn. Quan trọng là về về việc chăm sóc, cùng với việc không rõ và lo lắng. Có thể cần phải thực hiện một số lựa chọn ngay lập tức. Một số khác có thể thực hiện sau.


看護工作結束時 (When Caregiving Ends)

看護工作有可能需持續多年。看護者為了照顧他人而放棄自己的生活。照顧對象過世後,看護者必須想清楚自己往後的人生該怎麼過。沒有人能為這樣的轉變預做準備。通常,您會忙著照顧他人,何況,您的生活早已轉變多時,您沒有時間、沒有力氣,甚至沒有心思思考下一步該怎麼走。以下提供幾項技巧,面臨這種情況時,也許能夠幫上您的忙:

 

失落

悲傷 — 感覺傷心、憤怒、絕望、淒涼、身心交瘁,這些都是正常的。我們的社會認為您只要一、兩週的時間就能恢復正常。事實上,這個過程往往需要花上一到兩年左右。坦然面對自己的這些感受。這是正常的,沒有任何不妥  (請參閱 FCA 資料書《悲傷及失落》)。

解脫 — 看護工作告一段落之後,許多看護者會覺得照顧對象已經不再痛苦了,心中也浮現解脫的感受。不需要因此感到內疚。人們在看護工作結束時總是五味雜陳,這只是其中一種情緒。看護者會沉浸在悲傷的情緒中好幾年,之後才能慢慢釋懷,照顧對象如果是失智症患者,情況尤其明顯。

Cuando el Cuidado Termina (When Caregiving Ends)

Cuidar de una persona puede durar muchos años. Los cuidadores dejan de lado su propia vida para cuidar de otra persona. Cuando esta persona muere, los cuidadores deben comenzar a pensar qué hacer con sus vidas. No hay preparación alguna para esta transición. Por lo general, están tan ocupados ofreciendo cuidado y su vida a cambiado tanto que no han tenido el tiempo ni la energía, ni incluso la voluntad psicológica, de pensar en lo que viene cuando esto sucede. Aquí le ofrecemos algunos consejos que pueden ayudarle:

 

看護者須知的實務技巧 (Hands-on Skills for Caregivers)

擔任看護者時,想抽空照顧自己的生理需求確實很難,但要照顧好別人的生理需求更不容易。倘若照顧對象心情不好、暴躁易怒或愛爭好辯 (阿茲海默症等腦部障礙患者尤其容易如此),要在這種情況下幫對方穿衣、洗澡、坐下或站立,就必須善用特殊對策。以下五項技巧能讓您更輕鬆地因應照顧對象的生理需求。

善用站在對方面前並保持視線接觸的方法 
靠身體協助他人時,不要從後方或側面接近對方。這樣可能會令您照顧的人嚇一跳並感到困惑,因而加重煩躁不安和/或偏執妄想的程度。請從正面接近。摸摸照顧對象的肩膀、上臂或手部,讓對方知道當下的情況。用冷靜的語調向對方說明整個過程。例如:「好,現在請站起來。很好。接下來我們要...」活動過程中,全程看著對方的眼睛。

請照顧對象幫忙
雖然照顧對象因為生病而虛弱,也許還有能力自行調整重心,或是移動自己的手臂或雙腳,讓您更容易提供身體方面的協助。舉例說明如下:「媽,我們現在要準備站起來囉!請盡量把身體往前靠」,或是「親愛的,可以移動你/你的腳嗎?我要換個床單。」即使他們只是稍微幫一點忙,也能讓您輕鬆不少。

Habilidades Prácticas Para Cuidadores (Hands-On Skills for Caregivers)

Cuando se es un cuidador, encontrar el tiempo para cuidar sus propias necesidades físicas es bastante difícil, pero cuidar de las necesidades físicas de otra persona lo es incluso más. Asistir a una persona a vestirse, bañarse, sentarse o pararse cuando está enojada, agresiva o combativa, que es a menudo el caso de alguien con un trastorno cerebral tal como el Alzheimer, exige estrategias especiales. Las siguiente cinco técnicas pueden hacer cuidar las necesidades de su ser querido más fáciles. Acérquese por deferente y mantenga contacto visual 

Pages

Subscribe to RSS - Primary Caregivers