FCA logo

Chăm sóc cho Người chăm sóc: Sức khỏe của mình là Sức khỏe của Gia đình (Caring for the Caregiver)

Thỉnh thoảng quên, thất lạc chìa khóa và không nhớ dùng từ ngữ nào khi nói chuyện có thể hay gặp ở người lớn tuổi. Mặc dù tuổi cao có thể bao gồm sự gia tăng các vấn đề về trí nhớ, nhưng chứng mất trí nhớ không phải là một phần bình thường của quá trình lão hóa.
 
Tại buổi hội thảo miễn phí này, người chăm sóc sẽ tìm hiểu về sức khỏe não bộ, quản lý căng thẳng và cách ứng phó với những hành vi khác thường.
 
Cần đăng ký trước và chúng tôi có thể giúp trông nom người thân của quý vị tại buổi hội thảo.
 
Chi phí: Không tính phí và bữa ăn trưa sẽ được phục vụ.
Đăng Ký: Vui lòng gọi điện cho anh Tony Trần, (415) 434-3388 x321, hoặc email ttran@caregiver.org.
Apr 6, 2019 | 9:00 AM – 12:00 PM (Pacific)

Location: Trung Tâm Cộng Đồng Đông Nam Á — 875 O’Farrell Street, San Francisco 94109