Caregiving with Advanced Illness

Partner Content: NIH-NIA | Consejos al hablar con su médico (Tips for Talking with Your Doctor: Spanish)

Consejos al hablar con su médico   |   Descargue el documento aquí.

 

 

Nota: Para ver esta hoja informativa, necesita Adobe Acrobat Reader. Puede descargar e instalar Adobe Acrobat Reader desde aquí.

 

Partner Content: NIH/NIA | Lời khuyên khi nói chuyện với bác sĩ của bạn (Tips for Talking With Your Doctor-Vietnamese)

Lời khuyên " khi nói chuyện với bác sĩ của bạn  |  Tải tài liệu tại đây

 

Lưu ý: Để xem tờ thông tin này, bạn cần có Adobe Acrobat Reader. Bạn có thể tải xuống và cài đặt Adobe Acrobat Reader từ đây.

Partner Content: NIH-NIA | 赴診諮詢提示 (Tips for Talking With Your Doctor (Chinese Traditional))

赴診諮詢提示   |   在這裡下載-繁體中文  (Download here Traditional)

 

Partner Content: NIH-NIA | Tips for Talking With Your Doctor

Tips for Talking to your Doctor |  Download the document here

 

Note: To view this fact sheet you need Adobe Acrobat Reader. You may download and install Adobe Acrobat Reader from here.

針對機能不全人士的法律規劃 | Legal Planning for Incapacity (Chinese: Traditional)

针对机能不全人士的法律规划 | Legal Planning for Incapacity (Chinese: Simplified)

針對機能不全人士的法律規劃 | Legal Planning for Incapacity (Chinese: Traditional)

 

针对机能不全人士的法律规划 | Legal Planning for Incapacity (Chinese: Simplified)

当您面对自己的老龄化并为未来的需求制定计划时,您将不得不面临对生活许多方面的法律决定。这些法律决定,不仅可以保护您的权益、免受他人做出您可能不希望他们替代您去做的事情,还可以保护您的家人与所爱对象,提供您希望获得他们怎样照顾自己的指导。在完成所有法律文书后,下一步便是坐下来与家人们讨论您所做的决定以及原因。

 

每个人都应该拥有哪些法律文件?

Step Out of the Spin Cycle: What to Know About Quitting Your Job to Provide Care

Step Out of the Spin Cycle:
What to Know About Quitting Your Job to Provide Care

View webinar slides: Step Out of the Spin Cycle: What to Know About Quitting Your Job to Provide Care

Pag-unawa sa Palliative/Supportive Care: Mga Bagay na Dapat Malaman ng Bawat Caregiver (Understanding Palliative/Supportive Care: What Every Caregiver Should Know)

Ang Palliative care na kilala rin bilang Supportive Care, ay maaaring isa sa mga hindi ganap na maunawaan na salita sa larangan ng pangangalaga.  Maraming tao ang naniniwala na katulad ito ng pangangalaga sa hospisyo (hospice) at nangangahulugan ng katapusan na ng buhay.   Pero ang palliative care ay naiiba sa hospice, at kung bibigyan ng pagkakataon, ang palliative care ay pwedeng magdala ng pag-asa, kontrol, at pagkakakataon para magkaroon ng mas maayos na pamumuhay para sa mga may malubhang karamdaman at para na rin sa kanilang mga tagapag-alaga.

Ang Pag-aalaga sa ‘YO: Pag-aalaga sa Sarili para sa mga Cargiver sa Pamilya (Taking care of YOU: Self-Care for Family Caregivers)

Una, Pangalagaan ang Sarili Mo

Eksena sa isang eroplano,  may biglang nahulog na oxygen mask sa harapan mo. Ano ang gagawin mo? Alam natin na ang unang dapat gawin ay ang maglagay ng oxygen mask sa sarili mo bago tulungan ang ibang tao.  Kung tutulungan muna natin ang sarili natin, matutulungan natin nang mas maayos ang iba. Ang pangangalaga sa sarili ay isa sa mga mahalagang bagay - at kadalasan ay nakakalimutan - na maaari mong gawin bilang isang tagapag-alaga. Kapag ang pangangailangan mo ay natutugunan, ang kapakanan ng inaalagaan mo ay makikinabang rin.

Long-Term Care in California: What Is It and Who Pays for It? (webinar)

Long-term care can mean very different things to different people and matching the right level of service to the recipients is often unreasonably difficult. This webinar examines the various levels and settings for long-term care, including some of the important rules and interesting issues involved.

Pages

Subscribe to RSS - Caregiving with Advanced Illness