Caregiving with Advanced Illness

Step Out of the Spin Cycle: What to Know About Quitting Your Job to Provide Care

Step Out of the Spin Cycle:
What to Know About Quitting Your Job to Provide Care

View webinar slides: Step Out of the Spin Cycle: What to Know About Quitting Your Job to Provide Care

Pag-unawa sa Palliative/Supportive Care: Mga Bagay na Dapat Malaman ng Bawat Caregiver (Understanding Palliative/Supportive Care: What Every Caregiver Should Know)

Ang Palliative care na kilala rin bilang Supportive Care, ay maaaring isa sa mga hindi ganap na maunawaan na salita sa larangan ng pangangalaga.  Maraming tao ang naniniwala na katulad ito ng pangangalaga sa hospisyo (hospice) at nangangahulugan ng katapusan na ng buhay.   Pero ang palliative care ay naiiba sa hospice, at kung bibigyan ng pagkakataon, ang palliative care ay pwedeng magdala ng pag-asa, kontrol, at pagkakakataon para magkaroon ng mas maayos na pamumuhay para sa mga may malubhang karamdaman at para na rin sa kanilang mga tagapag-alaga.

Ang Pag-aalaga sa ‘YO: Pag-aalaga sa Sarili para sa mga Cargiver sa Pamilya (Taking care of YOU: Self-Care for Family Caregivers)

Una, Pangalagaan ang Sarili Mo

Eksena sa isang eroplano,  may biglang nahulog na oxygen mask sa harapan mo. Ano ang gagawin mo? Alam natin na ang unang dapat gawin ay ang maglagay ng oxygen mask sa sarili mo bago tulungan ang ibang tao.  Kung tutulungan muna natin ang sarili natin, matutulungan natin nang mas maayos ang iba. Ang pangangalaga sa sarili ay isa sa mga mahalagang bagay - at kadalasan ay nakakalimutan - na maaari mong gawin bilang isang tagapag-alaga. Kapag ang pangangailangan mo ay natutugunan, ang kapakanan ng inaalagaan mo ay makikinabang rin.

Long-Term Care in California: What Is It and Who Pays for It? (webinar)

Long-term care can mean very different things to different people and matching the right level of service to the recipients is often unreasonably difficult. This webinar examines the various levels and settings for long-term care, including some of the important rules and interesting issues involved.

Thư Giãn Cho Người Chăm Sóc (Relaxation for Caregivers(Vietnamese))

護理者鬆弛方法 (Relaxation for Caregivers (Cantonese))

護理者鬆弛方法 (Relaxation for Caregivers (Cantonese))

  1. 護理者鬆弛方法 : 01 簡介

Serie de Relajación para Cuidadores (Relaxation for Caregivers Series (Spanish))

Relaxation for Caregivers Series (English)

Relaxation for Caregivers Series (English)

These relaxation exercises are an excellent way to reduce stress. As a caregiver, you can positively impact your health by practicing these relaxation techniques.

Partner Content: Home Alone Alliance | Helping to Feed Persons with Dementia

Partner Information

This video is part of Family Caregiving Video Series: Special Diets funded by the Ralph C. Wilson Jr. Foundation. These videos seeks to provide family caregivers preparing special diets with simple, concrete instruction on a variety of topics.

What You Need to Know About Elder and Dependent Adult Abuse (Webinar)

Pages

Subscribe to RSS - Caregiving with Advanced Illness