Caregiving with Advanced Illness

Thư Giãn Cho Người Chăm Sóc (Relaxation for Caregivers(Vietnamese))

護理者鬆弛方法 (Relaxation for Caregivers (Cantonese))

護理者鬆弛方法 (Relaxation for Caregivers (Cantonese))

  1. 護理者鬆弛方法 : 01 簡介

Serie de Relajación para Cuidadores (Relaxation for Caregivers Series (Spanish))

Relaxation for Caregivers Series (English)

Relaxation for Caregivers Series (English)

These relaxation exercises are an excellent way to reduce stress. As a caregiver, you can positively impact your health by practicing these relaxation techniques.

Partner Content: Home Alone Alliance | Helping to Feed Persons with Dementia


Partner Information


This video is part of Family Caregiving Video Series: Special Diets funded by the Ralph C. Wilson Jr. Foundation. These videos seeks to provide family caregivers preparing special diets with simple, concrete instruction on a variety of topics.

What You Need to Know About Elder and Dependent Adult Abuse (Webinar)

Hiểu về Chăm Sóc Giảm Nhẹ/Chăm Sóc Toàn Diện: Điều Mọi Người Chăm Sóc Cần Biết (Understanding Palliative Care: What Every Caregiver Should Know

Chăm sóc giảm nhẹ, cũng được được biết đến nhiều hơn với tên gọi Chăm sóc Toàn diện, có lẽ là một trong những thuật ngữ bị hiểu nhầm nhiều nhất trong ngành chăm sóc sức khỏe. Nhiều người tin rằng thuật ngữ này đồng nghĩa với chăm sóc cuối đời và là sự chăm sóc ở giai đoạn cuối cùng của cuộc sống. Nhưng chăm sóc giảm nhẹ khác với chăm sóc cuối đời, và khi được sử dụng phù hợp, chăm sóc giảm nhẹ có thể đem tới hy vọng, sự kiểm soát, và cơ hội có chất lượng cuộc sống tốt hơn cho các bệnh nhân ốm nặng và những người chăm sóc của họ.

Chăm Sóc và Mất Trí Nhớ Mơ Hồ (Caregiving and Ambiguous Loss)

Giới thiệu

Chăm sóc người thân là việc có thể gây căng thẳng. Để kiểm soát căng thẳng, là điều chúng ta biết có thể nguy hiểm cho sức khỏe của người chăm sóc, chúng ta trước tiên phải biết vấn đề nằm ở đâu. Đáng chú ý là nhiều người chăm sóc những người bị rối loạn trí nhớ hoặc sa sút trí tuệ cho biết vấn đề chính không phải là căn bệnh, mà là sự mơ hồ và không chắc chắn mà nó gây ra.

Di chuyển một Người (Transferring a Person)

Lời khuyên Giúp đỡ Người chăm sóc Dịch chuyển hoặc Di chuyển Người thân bị Hạn chế về Vận động

瞭解緩和/支持照護:看護者須知 ( Understanding Palliative/Supportive Care: What Every Caregiver Should Know)

越來越多人將緩和照護稱為支持照護,這是經常令人誤解的醫療保健術語。許多人認為這種照護方式和臨終安養照護一樣,表示生命即將結束。不過,緩和照護不同於臨終安養,緩和照護能夠帶來希望、控制病情,而且有機會改善重病患者及其看護者的生活品質。

此資料書摘列緩和照護的幾項重要特色,內容說明緩和照護與臨終安養照護的不同之處,同時也釐清幾項令人們不考慮自己或照顧對象接受緩和照護的迷思。

 

何謂緩和照護,這種方式對我的家庭成員有什麼幫助?

對重病患者及負責照顧患者的家人和朋友而言,緩和照護能夠以活下去為目標,盡可能提供完整的醫療及相關處理。斟酌疾病控制方式,以及舒緩疼痛、焦慮、恐懼所造成的負擔,還有其他症狀時,醫療保健專業人員尊重患者的價值、目標和意願。患者與負責照顧的家人朋友有著一致的計劃和意願,也能得到有助於減輕負擔的支持。

Pages

Subscribe to RSS - Caregiving with Advanced Illness