Caregiving with Advanced Illness

Hiểu về Chăm Sóc Giảm Nhẹ/Chăm Sóc Toàn Diện: Điều Mọi Người Chăm Sóc Cần Biết (Understanding Palliative Care: What Every Caregiver Should Know

Chăm sóc giảm nhẹ, cũng được được biết đến nhiều hơn với tên gọi Chăm sóc Toàn diện, có lẽ là một trong những thuật ngữ bị hiểu nhầm nhiều nhất trong ngành chăm sóc sức khỏe. Nhiều người tin rằng thuật ngữ này đồng nghĩa với chăm sóc cuối đời và là sự chăm sóc ở giai đoạn cuối cùng của cuộc sống. Nhưng chăm sóc giảm nhẹ khác với chăm sóc cuối đời, và khi được sử dụng phù hợp, chăm sóc giảm nhẹ có thể đem tới hy vọng, sự kiểm soát, và cơ hội có chất lượng cuộc sống tốt hơn cho các bệnh nhân ốm nặng và những người chăm sóc của họ.

Chăm Sóc và Mất Trí Nhớ Mơ Hồ (Caregiving and Ambiguous Loss)

Giới thiệu

Chăm sóc người thân là việc có thể gây căng thẳng. Để kiểm soát căng thẳng, là điều chúng ta biết có thể nguy hiểm cho sức khỏe của người chăm sóc, chúng ta trước tiên phải biết vấn đề nằm ở đâu. Đáng chú ý là nhiều người chăm sóc những người bị rối loạn trí nhớ hoặc sa sút trí tuệ cho biết vấn đề chính không phải là căn bệnh, mà là sự mơ hồ và không chắc chắn mà nó gây ra.

Di chuyển một Người (Transferring a Person)

Lời khuyên Giúp đỡ Người chăm sóc Dịch chuyển hoặc Di chuyển Người thân bị Hạn chế về Vận động

瞭解緩和/支持照護:看護者須知 ( Understanding Palliative/Supportive Care: What Every Caregiver Should Know)

越來越多人將緩和照護稱為支持照護,這是經常令人誤解的醫療保健術語。許多人認為這種照護方式和臨終安養照護一樣,表示生命即將結束。不過,緩和照護不同於臨終安養,緩和照護能夠帶來希望、控制病情,而且有機會改善重病患者及其看護者的生活品質。

此資料書摘列緩和照護的幾項重要特色,內容說明緩和照護與臨終安養照護的不同之處,同時也釐清幾項令人們不考慮自己或照顧對象接受緩和照護的迷思。

 

何謂緩和照護,這種方式對我的家庭成員有什麼幫助?

對重病患者及負責照顧患者的家人和朋友而言,緩和照護能夠以活下去為目標,盡可能提供完整的醫療及相關處理。斟酌疾病控制方式,以及舒緩疼痛、焦慮、恐懼所造成的負擔,還有其他症狀時,醫療保健專業人員尊重患者的價值、目標和意願。患者與負責照顧的家人朋友有著一致的計劃和意願,也能得到有助於減輕負擔的支持。

看護與模糊性失落 (Caregiving and Ambiguous Loss)

序言

照顧親人好友容易引發種種壓力。壓力嚴重威脅看護者的健康,要控管壓力,必須先瞭解問題所在。令人意外的是,許多負責照顧有記憶障礙或失智症患者的看護者表示,疾病本身並不是主要問題,疾病引發的模糊和不確定感才是。

要照顧一個身在心不在的人相當不容易,這個人明明就在身邊,但是他/她的心神意志卻已不知去向了。您會有孤單的感覺,從某個角度來看,您確實是單打獨鬥沒錯。對許多看護者來說,這種感覺就像家裡住了個陌生人。

除了照顧過程的壓力之外,阿茲海默症或創傷性腦損傷之類的病症會引發斷斷續續的記憶喪失現象—這一刻還記得,下一刻就忘光了。這種起起伏伏有如搭雲霄飛車的感覺,是會令人飽受壓力的失落感,作家 Pauline Boss 將這種現象稱為模糊性失落。這種情況和面對死亡不一樣,事情還沒有結束,也沒有人知道會如何發展,有時候更缺少旁人和宗教信仰的支持。您感覺只能獨自克服一切;這種情緒會讓最堅強的看護者也難逃焦躁沮喪的感覺。這種模糊感主要是因記憶喪失而起,您要接受的挑戰就在於學會能克服這種模糊感的策略。

 

壓力過大的症狀

Cuidado y pérdida ambigua (Caregiving and Ambiguous Loss)

Introducción

El cuidado de un ser querido puede causar estrés de muchas maneras. Para manejar el estrés, que sabemos que puede ser peligroso para la salud de un cuidador, primero es necesario saber cuál es el problema. Sorprendentemente, muchos cuidadores de personas con trastornos de la memoria o demencia reportaron que el problema principal no es la enfermedad sino la sensación de ambigüedad e incertidumbre que produce.

幫某人移位 (Transferring a Person)

協助看護者移動行動不便者或幫對方移位的技巧

Trasladar a Una Persona (Transferring a Person)

Consejos Para Ayudar a los Cuidadores a Mover o Trasladar a un Ser Querido Con Limitaciones de Movilidad

  • Aprenda la mecánica adecuada del cuerpo. Pídale a sumédico que le recomienda un fisioterapista que le enseñe cómo usar su cuerpo para que usted no se lastime.
  • Cuide su espalda. Si siente un tirón porque hizo un esfuerzo, pida ayuda; no lo haga solo, por su seguridad y la de la persona que está tratando de mover.  Si se lastima la espalda, no podrá cuidar a ninguna otra persona.

Các Vấn Đề Cơ Bản Về Quản Lý Thuốc | 2. Thương Lượng Với Y Tế Chuyên Gia (Medication Management Basics (Vietnamese) | 2. Talk to Health Professionals)

Các Vấn Đề Cơ Bản Về Quản Lý Thuốc | 2. Thương Lượng Với Y Tế Chuyên Gia

Medication Management Basics (Vietnamese) | 2. Talk to Health Professionals

Conocimientos Básicos en el Manejo de Medicamentos | 2. Charla con Los Profesionales (Medication Management Basics (Spanish) | 2. Talk to Health Professionals)

Conocimientos Básicos en el Manejo de Medicamentos | 2. Charla con Los Profesionales

Medication Management Basics (Spanish) | 2. Talk to Health Professionals

Pages

Subscribe to RSS - Caregiving with Advanced Illness