Daily or In-Home Caregiver

Partner Content: NIH/NIA | Lời khuyên khi nói chuyện với bác sĩ của bạn (Tips for Talking With Your Doctor-Vietnamese)

Lời khuyên " khi nói chuyện với bác sĩ của bạn  |  Tải tài liệu tại đây

 

Lưu ý: Để xem tờ thông tin này, bạn cần có Adobe Acrobat Reader. Bạn có thể tải xuống và cài đặt Adobe Acrobat Reader từ đây.

Partner Content: NIH-NIA | 赴诊咨询提示 (Tips for Talking With Your Doctor (Chinese Simplified))

赴诊咨询提示   |  在这里下载-简体 (Download here Simplified)

 

以下的情況說明書可作為可下載的PDF文檔獲得。要查看和打印此文件,您將需要 Adobe Acrobat Reader。單擊此處可免費下載。

Partner Content: NIH-NIA | 赴診諮詢提示 (Tips for Talking With Your Doctor (Chinese Traditional))

赴診諮詢提示   |   在這裡下載-繁體中文  (Download here Traditional)

 

Partner Content: NIH-NIA | Tips for Talking With Your Doctor

Tips for Talking to your Doctor |  Download the document here

 

Note: To view this fact sheet you need Adobe Acrobat Reader. You may download and install Adobe Acrobat Reader from here.

Step Out of the Spin Cycle: What to Know About Quitting Your Job to Provide Care

Step Out of the Spin Cycle:
What to Know About Quitting Your Job to Provide Care

View webinar slides: Step Out of the Spin Cycle: What to Know About Quitting Your Job to Provide Care

Pag-unawa sa Palliative/Supportive Care: Mga Bagay na Dapat Malaman ng Bawat Caregiver (Understanding Palliative/Supportive Care: What Every Caregiver Should Know)

Ang Palliative care na kilala rin bilang Supportive Care, ay maaaring isa sa mga hindi ganap na maunawaan na salita sa larangan ng pangangalaga.  Maraming tao ang naniniwala na katulad ito ng pangangalaga sa hospisyo (hospice) at nangangahulugan ng katapusan na ng buhay.   Pero ang palliative care ay naiiba sa hospice, at kung bibigyan ng pagkakataon, ang palliative care ay pwedeng magdala ng pag-asa, kontrol, at pagkakakataon para magkaroon ng mas maayos na pamumuhay para sa mga may malubhang karamdaman at para na rin sa kanilang mga tagapag-alaga.

Ang Pag-aalaga sa ‘YO: Pag-aalaga sa Sarili para sa mga Cargiver sa Pamilya (Taking care of YOU: Self-Care for Family Caregivers)

Una, Pangalagaan ang Sarili Mo

Eksena sa isang eroplano,  may biglang nahulog na oxygen mask sa harapan mo. Ano ang gagawin mo? Alam natin na ang unang dapat gawin ay ang maglagay ng oxygen mask sa sarili mo bago tulungan ang ibang tao.  Kung tutulungan muna natin ang sarili natin, matutulungan natin nang mas maayos ang iba. Ang pangangalaga sa sarili ay isa sa mga mahalagang bagay - at kadalasan ay nakakalimutan - na maaari mong gawin bilang isang tagapag-alaga. Kapag ang pangangailangan mo ay natutugunan, ang kapakanan ng inaalagaan mo ay makikinabang rin.

Pag-aalaga sa Bahay: Gabay para sa Community Resources (Caregiving at Home: A Guide to Community Resources)

Ang diagnosis ng dementia o sakit na nagdudulot ng disability ay simula ng isang bagong chapter sa iyong buhay at sa buhay ng pamilya mo. Kailangang magkaroon ng mahahalagang desisyon ukol sa pag-aalaga, at kasama nito ay ang uncertainty o kawalan ng katiyakan at anxiety o pagkabalisa. Ilan sa mga desisyong ito ay dapat isagawa agad-agad. Ang iba naman ay darating sa mga susunod na panahon.

Gabay para sa Mga Caregiver Upang Maunawaan ang Ugali at Kilos ng mga Taong may Dementia (Caregiver’s Guide to Understanding Dementia Behaviors)

Panimula

Long-Term Care in California: What Is It and Who Pays for It? (webinar)

Long-term care can mean very different things to different people and matching the right level of service to the recipients is often unreasonably difficult. This webinar examines the various levels and settings for long-term care, including some of the important rules and interesting issues involved.

Pages

Subscribe to RSS - Daily or In-Home Caregiver