New to Caregiving

Dementia: Is This Dementia and What Does It Mean?

Introduction

What does it mean when someone is said to have dementia? For some people, the word conjures up scary images of “crazy” behavior and loss of control. In fact, the word dementia describes a group of symptoms that includes short-term memory loss, confusion, the inability to problem-solve, the inability to complete multi-step activities such as preparing a meal or balancing a checkbook, and, sometimes, personality changes or unusual behavior.

Partner Content: NIH-NIA | Consejos al hablar con su médico (Tips for Talking with Your Doctor: Spanish)

Consejos al hablar con su médico   |   Descargue el documento aquí.

 

 

Nota: Para ver esta hoja informativa, necesita Adobe Acrobat Reader. Puede descargar e instalar Adobe Acrobat Reader desde aquí.

 

Kế hoạch pháp lý cho người mất khả năng làm việc | Legal Planning for Incapacity (Vietnamese)

Bạn đang đối mặt với tuổi già và có nhu cầu lập kế hoạch cho tương lai của mình, bạn phải đối mặt với việc phải đưa ra quyết định pháp lý về nhiều khía cạnh của cuộc sống. Những quyết định pháp lý này không chỉ bảo vệ bạn khỏi việc một số người sẽ làm với bạn những điều bạn có thể không thích, nó còn bảo vệ gia đình và những người thân yêu bằng cách hướng dẫn họ cách chăm sóc mà bạn muốn nhận. Sau khi hoàn thành tất cả các thủ tục giấy tờ pháp lý, bước tiếp theo là ngồi xuống và nói chuyện với gia đình về những quyết định bạn đã đưa ra và lý do.

Partner Content: NIH/NIA | Lời khuyên khi nói chuyện với bác sĩ của bạn (Tips for Talking With Your Doctor-Vietnamese)

Lời khuyên " khi nói chuyện với bác sĩ của bạn  |  Tải tài liệu tại đây

 

Lưu ý: Để xem tờ thông tin này, bạn cần có Adobe Acrobat Reader. Bạn có thể tải xuống và cài đặt Adobe Acrobat Reader từ đây.

Partner Content: NIH-NIA | 赴诊咨询提示 (Tips for Talking With Your Doctor (Chinese Simplified))

赴诊咨询提示   |  在这里下载-简体 (Download here Simplified)

 

以下的情況說明書可作為可下載的PDF文檔獲得。要查看和打印此文件,您將需要 Adobe Acrobat Reader。單擊此處可免費下載。

Partner Content: NIH-NIA | 赴診諮詢提示 (Tips for Talking With Your Doctor (Chinese Traditional))

赴診諮詢提示   |   在這裡下載-繁體中文  (Download here Traditional)

 

Partner Content: NIH-NIA | Tips for Talking With Your Doctor

Tips for Talking to your Doctor |  Download the document here

 

Note: To view this fact sheet you need Adobe Acrobat Reader. You may download and install Adobe Acrobat Reader from here.

針對機能不全人士的法律規劃 | Legal Planning for Incapacity (Chinese: Traditional)

针对机能不全人士的法律规划 | Legal Planning for Incapacity (Chinese: Simplified)

針對機能不全人士的法律規劃 | Legal Planning for Incapacity (Chinese: Traditional)

 

针对机能不全人士的法律规划 | Legal Planning for Incapacity (Chinese: Simplified)

当您面对自己的老龄化并为未来的需求制定计划时,您将不得不面临对生活许多方面的法律决定。这些法律决定,不仅可以保护您的权益、免受他人做出您可能不希望他们替代您去做的事情,还可以保护您的家人与所爱对象,提供您希望获得他们怎样照顾自己的指导。在完成所有法律文书后,下一步便是坐下来与家人们讨论您所做的决定以及原因。

 

每个人都应该拥有哪些法律文件?

Step Out of the Spin Cycle: What to Know About Quitting Your Job to Provide Care

Step Out of the Spin Cycle:
What to Know About Quitting Your Job to Provide Care

View webinar slides: Step Out of the Spin Cycle: What to Know About Quitting Your Job to Provide Care

Pages

Subscribe to RSS - New to Caregiving