New to Caregiving

Dementia: Ano ang Dementia at Ano ang Ibig Sabihin Nito? (Dementia: Is This Dementia and What Does It Mean?)

Panimula

Pag-aalaga sa Bahay: Gabay para sa Community Resources (Caregiving at Home: A Guide to Community Resources)

Ang diagnosis ng dementia o sakit na nagdudulot ng disability ay simula ng isang bagong chapter sa iyong buhay at sa buhay ng pamilya mo. Kailangang magkaroon ng mahahalagang desisyon ukol sa pag-aalaga, at kasama nito ay ang uncertainty o kawalan ng katiyakan at anxiety o pagkabalisa. Ilan sa mga desisyong ito ay dapat isagawa agad-agad. Ang iba naman ay darating sa mga susunod na panahon.

Gabay para sa Mga Caregiver Upang Maunawaan ang Ugali at Kilos ng mga Taong may Dementia (Caregiver’s Guide to Understanding Dementia Behaviors)

Panimula

Long-Term Care in California: What Is It and Who Pays for It? (webinar)

Long-term care can mean very different things to different people and matching the right level of service to the recipients is often unreasonably difficult. This webinar examines the various levels and settings for long-term care, including some of the important rules and interesting issues involved.

Thư Giãn Cho Người Chăm Sóc (Relaxation for Caregivers (Vietnamese))

護理者鬆弛方法 (Relaxation for Caregivers (Cantonese))

護理者鬆弛方法 (Relaxation for Caregivers (Cantonese))

  1. 護理者鬆弛方法 : 01 簡介

Serie de Relajación para Cuidadores (Relaxation for Caregivers Series (Spanish))

Caregiver Relaxation Exercises Series (English)

Relaxation for Caregivers Series (English)

These relaxation exercises are an excellent way to reduce stress. As a caregiver, you can positively impact your health by practicing these relaxation techniques.

Partner Content: Home Alone Alliance | Episode 5 -- How to Talk With Someone About Incontinence

Partner Content: Home Alone Alliance | Modifying Food Textures

Partner Information

This video is part of Family Caregiving Video Series: Special Diets funded by the Ralph C. Wilson Jr. Foundation. These videos seeks to provide family caregivers preparing special diets with simple, concrete instruction on a variety of topics.

Pages

Subscribe to RSS - New to Caregiving