Post-Caregiving

Relajación para Cuidadores (Relaxation for Caregivers (Spanish))

Ejercicios de respiración guiada y meditaciones para los cuidadores:

Thư Giãn Cho Người Chăm Sóc (Relaxation for Caregivers (Vietnamese))

護理者鬆弛方法 (Relaxation for Caregivers (Cantonese))

護理者鬆弛方法 (Relaxation for Caregivers (Cantonese))

  1. 護理者鬆弛方法 : 01 簡介

Serie de Relajación para Cuidadores (Relaxation for Caregivers Series (Spanish))

Caregiver Relaxation Exercises Series (English)

Relaxation for Caregivers Series (English)

These relaxation exercises are an excellent way to reduce stress. As a caregiver, you can positively impact your health by practicing these relaxation techniques.

Khi Việc chăm sóc Kết thúc (When Caregiving Ends)

Việc chăm sóc có thể kéo dài trong nhiều năm. Những người chăm sóc đặt cuộc sống của họ sang một bên để chăm sóc cho người khác. Khi người đó qua đời, người chăm sóc phải tính toán lúc này nên làm gì với cuộc sống của họ. Không có sự chuẩn bị cho thời kỳ chuyển tiếp này. Nói chung bạn rất bận rộn với việc chăm sóc, và cuộc sống đã thay đổi, đến nỗi không có thời gian hay năng lượng hay thậm chí là ý chí tâm lý để suy nghĩ về việc gì sẽ diễn ra tiếp theo. Dưới đây là một số lời khuyên có thể giúp bạn trong thời gian này:

 

Mất mát

Chăm Sóc và Mất Trí Nhớ Mơ Hồ (Caregiving and Ambiguous Loss)

Giới thiệu

Chăm sóc người thân là việc có thể gây căng thẳng. Để kiểm soát căng thẳng, là điều chúng ta biết có thể nguy hiểm cho sức khỏe của người chăm sóc, chúng ta trước tiên phải biết vấn đề nằm ở đâu. Đáng chú ý là nhiều người chăm sóc những người bị rối loạn trí nhớ hoặc sa sút trí tuệ cho biết vấn đề chính không phải là căn bệnh, mà là sự mơ hồ và không chắc chắn mà nó gây ra.

看護工作結束時 (When Caregiving Ends)

看護工作有可能需持續多年。看護者為了照顧他人而放棄自己的生活。照顧對象過世後,看護者必須想清楚自己往後的人生該怎麼過。沒有人能為這樣的轉變預做準備。通常,您會忙著照顧他人,何況,您的生活早已轉變多時,您沒有時間、沒有力氣,甚至沒有心思思考下一步該怎麼走。以下提供幾項技巧,面臨這種情況時,也許能夠幫上您的忙:

 

失落

悲傷 — 感覺傷心、憤怒、絕望、淒涼、身心交瘁,這些都是正常的。我們的社會認為您只要一、兩週的時間就能恢復正常。事實上,這個過程往往需要花上一到兩年左右。坦然面對自己的這些感受。這是正常的,沒有任何不妥  (請參閱 FCA 資料書《悲傷及失落》)。

解脫 — 看護工作告一段落之後,許多看護者會覺得照顧對象已經不再痛苦了,心中也浮現解脫的感受。不需要因此感到內疚。人們在看護工作結束時總是五味雜陳,這只是其中一種情緒。看護者會沉浸在悲傷的情緒中好幾年,之後才能慢慢釋懷,照顧對象如果是失智症患者,情況尤其明顯。

Cuando el Cuidado Termina (When Caregiving Ends)

Cuidar de una persona puede durar muchos años. Los cuidadores dejan de lado su propia vida para cuidar de otra persona. Cuando esta persona muere, los cuidadores deben comenzar a pensar qué hacer con sus vidas. No hay preparación alguna para esta transición. Por lo general, están tan ocupados ofreciendo cuidado y su vida a cambiado tanto que no han tenido el tiempo ni la energía, ni incluso la voluntad psicológica, de pensar en lo que viene cuando esto sucede. Aquí le ofrecemos algunos consejos que pueden ayudarle:

 

看護與模糊性失落 (Caregiving and Ambiguous Loss)

序言

照顧親人好友容易引發種種壓力。壓力嚴重威脅看護者的健康,要控管壓力,必須先瞭解問題所在。令人意外的是,許多負責照顧有記憶障礙或失智症患者的看護者表示,疾病本身並不是主要問題,疾病引發的模糊和不確定感才是。

要照顧一個身在心不在的人相當不容易,這個人明明就在身邊,但是他/她的心神意志卻已不知去向了。您會有孤單的感覺,從某個角度來看,您確實是單打獨鬥沒錯。對許多看護者來說,這種感覺就像家裡住了個陌生人。

除了照顧過程的壓力之外,阿茲海默症或創傷性腦損傷之類的病症會引發斷斷續續的記憶喪失現象—這一刻還記得,下一刻就忘光了。這種起起伏伏有如搭雲霄飛車的感覺,是會令人飽受壓力的失落感,作家 Pauline Boss 將這種現象稱為模糊性失落。這種情況和面對死亡不一樣,事情還沒有結束,也沒有人知道會如何發展,有時候更缺少旁人和宗教信仰的支持。您感覺只能獨自克服一切;這種情緒會讓最堅強的看護者也難逃焦躁沮喪的感覺。這種模糊感主要是因記憶喪失而起,您要接受的挑戰就在於學會能克服這種模糊感的策略。

 

Pages

Subscribe to RSS - Post-Caregiving