Upcoming Events

April 2019

April 6, 2019 9:30 a.m. to 3 p.m.

FCA Event

FCA and the Bedford Center are hosting a free retreat for family caregivers. Participants will enjoy a day of rest and relaxation, with activities that include massage, yoga, and meditation.

To register, contact Evie Christou: [email protected], (925) 778-4171

April 6, 2019 9 a.m. to 12 noon

FCA Event

Thỉnh thoảng quên, thất lạc chìa khóa và không nhớ dùng từ ngữ nào khi nói chuyện có thể hay gặp ở người lớn tuổi. Mặc dù tuổi cao có thể bao gồm sự gia tăng các vấn đề về trí nhớ, nhưng chứng mất trí nhớ không phải là một phần bình thường của quá trình lão hóa.
 

April 8, 2019 2 p.m. to 4 p.m.

FCA Event

Usted esta Invitado al 
Grupo de Apoyo en Español

Venga a compartir su experiencia, consejos y apoyo con otros cuidadores.

Para mas información:

Por favor llame a
Adriana Sanchez​
(415) 434-3388 x 316

April 15, 2019 to April 18, 2019

FCA Event

April 15, 2019

FCA Event

AiA 2019 Conference
CEU Credits: 1.5
Event Format: 90-minute Symposium

April 16, 2019 6 p.m. to 8 p.m.

FCA Event

Join us for a fun reception honoring this year’s winners of the Innovations in Alzheimer’s Caregiving Awards.

April 17, 2019

FCA Event

AiA 2019 Conference
CEU Credits: 1.5
Event Format: 90-minute Symposium