FCA logo

Anim na Pangunahing Mapagkukunan ng Tulong Para sa Tagapag-alaga ng Pamilya (Top 6 Resources for Family Caregivers)

Kung isa kang tagapag-alaga ng pamilya, maaaring mayroon kang mga tanong tungkol sa kondisyon ng kalusugan ng iyong inaalagaan, pagpaplano ng pangangalaga o kung paano mag-navigate subaybayan ang mga pang-araw-araw na gawaing pangangalaga. Ang listahan ng mga nangungunang mapagkukunan ng tulong sa ibaba ay nagbibigay ng maraming kasagutan at gabay sa mga tanong na ito at iba pa.

Naglalaman ang listahang ito ng kilalang mga mapagkukunan ng tulong sa wikang Tagalog na sinuri ng mga tagapag-alaga ng pamilya na aming pinaglingkuran nang higit sa 40 taon. Umaasa kaming matutulungan ka rin ng mga ito!

Dementia at Iba Pang Kondisyon

Pangangalaga sa sarili

Araw-araw na pag-aalaga

Iba pang Mapagkukunan ng Tulong sa Tagalog

Ang FCA ay may dose-dosenang mga mapagkukunan ng impormasyon at tulong, tulad ng nasa itaas, na makukuha sa Tagalog. Pindutin dito upang makahanap ng mas marami pa.

Kailangan ng karagdagang impormasyon?

Kung kailangan mo ng karagdagang impormasyon at mapagkukunan ng tulong, makipag-ugnayan sa amin sa 1 (800) 445-8106 o info@caregiver.org. Ang lahat ng mga ito at iba pang serbisyo ng FCA ay walang bayad.