FCA logo

Kế hoạch pháp lý cho người mất khả năng làm việc | Legal Planning for Incapacity (Vietnamese)

Bạn đang đối mặt với tuổi già và có nhu cầu lập kế hoạch cho tương lai của mình, bạn phải đối mặt với việc phải đưa ra quyết định pháp lý về nhiều khía cạnh của cuộc sống. Những quyết định pháp lý này không chỉ bảo vệ bạn khỏi việc một số người sẽ làm với bạn những điều bạn có thể không thích, nó còn bảo vệ gia đình và những người thân yêu bằng cách hướng dẫn họ cách chăm sóc mà bạn muốn nhận. Sau khi hoàn thành tất cả các thủ tục giấy tờ pháp lý, bước tiếp theo là ngồi xuống và nói chuyện với gia đình về những quyết định bạn đã đưa ra và lý do.

Những văn bản pháp lý mọi người nên có?

Chỉ thị chăm sóc sức khỏe trước

 • • Trao quyền cho người mà bạn chỉ định để đưa ra quyết định chăm sóc sức khỏe cho bạn CHỈ KHI bạn không thể tự lên tiếng cho bản thân
 • •  Còn được gọi là: Giấy ủy quyền chăm sóc sức khỏe dài hạn, Di chúc sống
 • • Mỗi tiểu bang có các phiên bản mẫu đơn khác nhau, nhưng chung thì mẫu đơn từ tiểu bang này sẽ vẫn có giá trị ở tiểu bang khác
 • • Có mẫu đơn tại Bệnh viện và văn phòng bác sĩ
 • • Thành viên  trên 18 tuổi nên có
 • • Phải được thực hiện  trong khi bạn có đủ năng lực nhận biết những gì bạn đang ký, tức là khi không bị sa sút trí tuệ
 • • Thường được uỷ quyền sử dụng khi quyết định cho ăn bằng ống, sử dụng máy thở và các phương pháp điều trị khác vào lúc cuối đời hoặc khi người đó không còn ý thức
 • • Chỉ cần có người làm chứng; không cần công chứng

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không có Chỉ Thị Chăm Sóc Sức Khỏe Trước?

 • Bác sĩ sẽ làm mọi cách để điều trị tình trạng bệnh lý và giữ mạng sống cho bạn
 • Gia đình sẽ được hỏi ý kiến về những việc nên làm
 • Nếu họ không biết mong muốn của bạn, có thể sẽ xảy ra mâu thuẫn trong gia đình và mặc cảm tội lỗi về việc đưa ra quyết định sai lầm
 • Các chính sách đào tạo bác sĩ, bệnh viện và viện dưỡng lão thường ra lệnh sử dụng các “biện pháp anh hùng” là để duy trì sự sống. Ví dụ, “hồi sinh” một người bị bệnh nặng sau cơn đột quỵ và sử dụng dưỡng khí cho người được coi là đã bị “chết não” về mặt y tế là các quy trình tiêu chuẩn ở nhiều bệnh viện.

POLST

 • Là từ viết tắt của Physician’s Orders for Life Sustaining Treatment (Lệnh của Bác sĩ về Điều trị duy trì sự sống) và thay thế cho DNR—Do Not Resuscitate (Không được hồi sức)
 • Cho phép các cá nhân mắc các bệnh đe dọa đến tính mạng ra quyết định cùng với bác sĩ của họ về phương pháp điều trị mà họ muốn hoặc sẽ không muốn nhận. Vì đây là lệnh của bác sĩ và không theo mong muốn của người khác.
 • Điều này sẽ hữu ích nếu bạn không muốn cấp cứu khẩn cấp 911 thực hiện CPR (Cardio-pulmonary resuscitation – Hồi sức tim phổi) và mở rộng các phương pháp điều trị khác mà bạn có thể sẽ muốn hoặc không muốn

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không có POLST?

 • Nếu gọi 911, nhân viên EMT sẽ phải làm mọi thứ có thể để hồi sức cho một người và giữ cho họ còn sống cho tới khi đến bệnh viện.

Di chúc

Cho biết cách thức mà bạn muốn tài sản của mình (tiền bạc và đồ đạc) được chia cho gia đình, bạn bè, các tổ chức… sau khi bạn qua đời.

 • Còn được gọi là Chúc thư cuối đời
 • Các tiểu bang đều có những luật khác nhau về bất động sản, nhưng hầu hết các tiểu bang sẽ tôn trọng di chúc của người sống ở ngoài bang đó
 • Có thể viết tay hoặc sử dụng các mẫu đơn, nhưng cần phải có người làm chứng và/hoặc công chứng
 • Nếu bất động sản phức tạp hoặc trên 100.000 USD, tốt nhất bạn nên nhờ luật sư viết hộ di chúc hoặc kiểm tra nội dung bạn đã viết
 • Phải được hoàn thành trong khi bạn đủ khả năng nhận thức những gì bạn đang ký, tức là không bị yếu kém về trí tuệ
 • Trong di chúc, bạn chỉ định ai đó làm người thực hiện hoặc quản trị viên, người đó sẽ thanh toán các hóa đơn sau đó của bạn và bảo đảm rằng tài sản được phân chia theo đúng di chúc.
 • Chứng thực di chúc là việc chuyển nhượng tài sản khi ai đó qua đời. Tòa án quản lý việc giám sát người thực hiện để đảm bảo rằng tài sản được phân chia theo đúng di chúc.

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không có di chúc?

 • Nếu bạn qua đời đi khi chưa có di chúc, tòa án sẽ chứng thực tài sản của bạn, tức là quyết định cách phân chia toàn bộ tài sản của bạn.

Giấy Ủy quyền Tài chính Dài hạn

 • Cho phép ai đó truy cập vào tài chính của bạn, bao gồm kiểm tra tài khoản, đầu tư và tài sản, để thanh toán hóa đơn của bạn.
 • Giấy ủy quyền dài hạn có hiệu lực ngay cả khi bạn không còn khả năng làm việc.
 • Phải được hoàn thành trong khi bạn có thể nhận thức những gì bạn đang ký, tức là không bị sa sút trí tuệ.
 • Cần phải là người mà bạn tin tưởng, vì người này có nhiều quyền kiểm soát tài chính của bạn. Nếu bạn không có ai đáng tin cậy, bạn nên tham khảo ý kiến chuyên gia.
 • Vợ/chồng có thể sẽ không có quyền tiếp cận tất cả các khoản tiền của bạn, trừ khi mọi thứ, bao gồm cả các khoản đầu tư, đều là tài sản chung.

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không có Giấy Ủy quyền Tài chính Dài hạn?

 • Nếu bạn không có giấy ủy quyền tài chính dài hạn và bạn không thể quản lý tài chính của mình, tòa án sẽ chỉ định một người làm việc đó. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ cần được bảo vệ, ví dụ: người được tòa án chỉ định sẽ giám sát việc chăm sóc và tài chính của bạn.

Những sắp xếp cuối cùng

 • Quyết định xem bạn muốn được hỏa táng hay chôn cất, và cho gia đình biết. Đồng thời cho những người thân biết về mong muốn hiến tạng và các sắp xếp đặc biệt khác của bạn.
 • Hãy đặt văn bản ghi các mong muốn của bạn ở nơi mà các thành viên gia đình có thể tìm thấy.
 • Bạn đưa ạn đưa ra càng nhiều quyết định trước, gia đình sẽ tránh phải đưa ra quyết định trong thời điểm tang gia bối rối và đau buồn.

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không đưa ra nguyện vọng về những sắp xếp cuối cùng?

 • Gia đình thường sẽ xảy ra mâu thuẫn khi quyết định xem bạn thực sự mong muốn như thế nào.
 • Luật pháp sẽ xác định ai là người có quyền đưa ra quyết định nếu không rõ ràng hoặc có xung đột.

Bạn có thể còn cần những gì?

Ủy thác

Ủy thác tạo ra một thực thể pháp lý quản lý tài sản cho bạn để tài sản của bạn không phải trải qua chứng thực di chúc khi bạn qua đời.

 • Còn được gọi là Ủy thác sống
 • Bạn chỉ định một người được ủy thác để giám sát ủy thác cả khi bạn còn sống và để phân chia ủy thác cho những người thụ hưởng khi bạn qua đời.
 • Bạn có thể là người được ủy thác của ủy thác khi bạn còn sống, trong trường hợp đó, bạn sẽ chỉ định người ủy thác kế nhiệm để quản lý nó sau khi bạn qua đời hoặc mất khả năng làm việc.
 • Ủy thác có thể hủy bỏ cho phép bạn kiểm soát mọi thứ xảy ra trong ủy thác khi bạn còn sống.
 • Ủy thác không hủy bỏ sẽ không thể bị thay đổi nếu không có sự đồng ý của người thụ hưởng.
 • Có nhiều tùy chọn để ủy thác cho các mục đích cụ thể, chẳng hạn như:
  • Ủy thác cho nhu cầu đặc biệt: Bỏ tiền ra để giúp đỡ người khuyết tật
  • Ủy thác từ thiện: Tiền trao cho một tổ chức từ thiện
  • Ủy thác đường vòng: Ủy thác không hủy bỏ cho vợ/chồng, sau đó là con cái nếu người vợ/chồng đó qua đời và giới hạn thuế tài sản
  • Ủy thác bảo hiểm nhân thọ: Loại bỏ bảo hiểm nhân thọ khỏi tài sản và thuế tài sản
  • Ủy thác bỏ qua thế hệ: Cho phép các cháu thừa kế trực tiếp mà không cần trả thuế

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không có Ủy thác?

 • Tùy thuộc vào giá trị, tài sản của bạn sẽ trải qua chứng thực di chúc, có thể mất vài tháng và phải chịu chi phí cho tòa án.

Hình thức thụ hưởng

Các tài khoản ngân hàng, đầu tư, bảo hiểm và các kế hoạch hưu trí có thể được chỉ định là quỹ “phải thanh toán khi qua đời” cho người thụ hưởng có tên, điều đó có nghĩa là các quỹ này không phải trải qua chứng thực di chúc.

 • Cho phép nhận được các khoản tiền này ngay lập tức, không phải chờ chứng thực di chúc hoàn thiện

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không có quỹ “thanh toán khi qua đời?”

 • Trừ khi tiền được ủy thác, tài sản phải được chứng thực thông qua tòa án, có thể mất vài tháng (khi không có quỹ sẵn có) và phải chịu chi phí cho tòa án.

Tìm các giấy tờ quan trọng của tôi ở đâu

Hãy có một vị trí trung tâm để giữ di chúc, ủy thác, giấy ủy quyền, v.v. để các thành viên gia đình biết nơi tìm những tài liệu này. Vui lòng xem biểu mẫu có thể tải xuống của FCA: Tìm các giấy tờ quan trọng của tôi ở đâu.

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không có một vị trí trung tâm?

 • Thông thường, đặc biệt là trong những lúc khẩn cấp và căng thẳng, chúng ta bối rối và không biết nơi nào cất giữ các giấy tờ quan trọng. Quy định sẵn một vị trí sẽ làm giảm xác suất các biểu mẫu bị đặt nhầm chỗ hoặc thất lạc. Cần phải có các biểu mẫu pháp lý để đảm bảo việc thực hiện các dịch vụ chăm sóc mà bạn hoặc người thân mong muốn.

Kết luận

Trong một cuộc khảo sát gần đây, 81% người dân cho biết họ có suy nghĩ về những vấn đề này, tuy nhiên chỉ có 33% cho biết họ đã hoàn thành các giấy tờ cần thiết. Mặc dầu đôi khi có khó khăn để bàn luận và suy nghĩ, nhưng điều quan trọng là phải quan tâm đến những vấn đề này vì lợi ích của riêng bạn và của gia đình.

Nguồn thông tin

Liên minh Chăm sóc Gia đình
Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Quốc gia

(415) 434-3388 | (800) 445-8106
Website: www.caregiver.org
Email: info@caregiver.org
FCA CareNav: https://fca.cacrc.org/login
Services by State: https://www.caregiver.org/connecting-caregivers/services-by-state/

Liên minh Chăm sóc Gia đình (FCA) tìm cách cải thiện chất lượng cuộc sống cho những người chăm sóc thông qua giáo dục, dịch vụ, nghiên cứu và vận động. Thông qua Trung tâm Chăm sóc Quốc gia, FCA cung cấp thông tin về các vấn đề xã hội, chính sách công và chăm sóc hiện tại và cung cấp hỗ trợ trong việc phát triển các chương trình công cộng và tư nhân cho người chăm sóc. Đối với cư dân Khu vực Vịnh San Francisco, FCA cung cấp các dịch vụ hỗ trợ gia đình trực tiếp cho những người chăm sóc những người mắc bệnh Alzheimer, đột quỵ, ALS, chấn thương đầu, bệnh Parkinson, và các tình trạng sức khỏe suy nhược khác tấn công người trưởng thành.

Những tổ chức khác và liên kết

Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ (ABA)
www.americanbar.org

Học viện Luật sư cho Người cao tuổi Quốc gia
www.naela.com

Hiệp hội Quốc gia về các Cơ quan hỗ trợ Người cao tuổi trong Khu vực
www.n4a.org

Compassion and Choices
www.compassionandchoices.org

Tờ thông tin này được thực hiện bởi Family Caregiver Alliance. © 2012 của Family Caregiver Alliance. Đã đăng ký Bản quyền.