FCA logo

Thỏa Thuận Chăm Sóc Cá Nhân (Personal Care Agreements)

Phương thức Bồi thường cho Thành viên Gia đình Cung cấp Dịch vụ Chăm sóc: Giới thiệu

Nhiều gia đình đạt đến thời điểm khi họ nhận ra rằng người thân bị ốm yếu hoặc lớn tuổi cần được giúp đỡ. Những dấu hiệu cảnh báo thông thường: gặp khó khăn với các hoạt động hàng ngày; vấn đề về trí nhớ; gặp rắc rối với giao dịch ngân hàng và tài chính; hay bị ngã; gặp vấn đề với việc lái xe; quên uống thuốc. Đôi khi người thân của bạn già cả hoặc bị bệnh cần nhiều hơn sự trợ giúp không thường xuyên – họ cần được chăm sóc toàn thời gian.

Nhưng ai sẽ là người chăm sóc? Câu trả lời thường hướng về gia đình: một người con của người đó. Một anh/chị/em có thể trở thành người chăm sóc theo mặc định, hoặc một người sẽ được chọn làm người chăm sóc vì người đó sống gần cha mẹ hơn hoặc có ít trách nhiệm gia đình hơn.

Người cung cấp chăm sóc cho người thân có thể hy sinh đáng kể: từ bỏ công việc và trợ cấp việc làm. Thỏa thuận chính thức giữa các thành viên trong gia đình có thể đưa ra phương thức bồi thường cho người chăm sóc nếu người đó không thể đi làm công việc khác. Mặc dù hầu hết các thành viên trong gia đình muốn giúp đỡ và cảm thấy có trách nhiệm chăm sóc người thân, nhưng đó là một công việc với những cam kết và trách nhiệm nặng nề về thời gian. Một cách để bảo vệ người chăm sóc cũng như người được chăm sóc là đưa mối quan hệ chăm sóc vào văn bản.

Đây là một thỏa thuận ràng buộc, còn được gọi là Thỏa thuận dịch vụ hỗ trợ cá nhân chăm sóc dài hạn, hợp đồng chăm sóc người cao niên, hoặc hợp đồng chăm sóc gia đình hoặc người chăm sóc. Thông thường, đây được gọi là thỏa thuận chăm sóc cá nhân. Thỏa thuận này có thể cung cấp cho người chăm sóc gia đình sự đảm bảo rằng họ sẽ không phải chịu hậu quả tài chính quá mức. Đồng thời, thỏa thuận cũng có thể mang đến cho người thân của bạn sự an tâm rằng họ có một người chăm sóc chu đáo để quản lý các nhu cầu chăm sóc.

Thỏa Thuận Chăm Sóc Cá Nhân là gì?

Thỏa thuận này là một hợp đồng đặc trưng giữa một thành viên gia đình người đồng ý cung cấp dịch vụ chăm sóc cho người thân bị khuyết tật hoặc cao niên và người được chăm sóc. Thỏa thuận chăm sóc cá nhân là phổ biến nhất giữa con là người trưởng thành và cha mẹ, nhưng những người thân khác có thể có liên quan, ví dụ như một người cháu trưởng thành chăm sóc ông/bà.

Lập thỏa thuận nêu rõ những nhiệm vụ được mong đợi để nhận lại một khoản tiền lương đã định ra. Thỏa thuận này có thể giúp ngăn chặn những xung đột gia đình về việc ai sẽ là người sẽ chăm sóc và số tiền lương chăm sóc cho người đó. Vì lý do này, thỏa thuận nên được thảo luận với các thành viên khác trong gia đình để giải quyết mọi lo ngại trước khi thỏa thuận được soạn thảo.

Khi ký thỏa thuận với một thành viên gia đình, tốt hơn hết nên coi thỏa thuận như là một văn bản pháp lý. Nếu người thân của bạn đang nhận dịch vụ chăm sóc tại nhà được tiểu bang hỗ trợ, thỏa thuận sẽ cho biết tiểu bang biết tiền hỗ trợ sẽ được dùng như thế nào và cho loại dịch vụ nào. Ngoài ra, thỏa thuận của người chăm sóc có thể tránh được sự nghi ngại tiềm ẩn giữa các thành viên gia đình liên quan đến các đồ vật để lại bằng chúc thư cho những người thừa kế và tránh những hiểu lầm sau này về những gì họ có thể được thừa kế.

Các Thành Phần Cơ Bản Của Thỏa Thuận Chăm Sóc Cá Nhân

Thỏa thuận chăm sóc cá nhân có ba yêu cầu cơ bản để một người trả tiền cho một thành viên gia đình làm công việc chăm sóc:

 • Thỏa thuận phải được lập thành văn bản.
 • Khoản thanh toán phải dành cho công việc chăm sóc được cung cấp trong tương lai (không phải dành cho các dịch vụ đã được thực hiện).
 • Khoản bồi thường cho công việc chăm sóc phải hợp lý. Điều này có nghĩa là khoản tiền này không được nhiều hơn số tiền sẽ được trả cho bên thứ ba cho cùng công việc chăm sóc trong tiểu bang hoặc khu vực địa lý của bạn. Những nhiệm vụ được thực hiện phải phù hợp với các chi phí “hợp lý” hoặc “theo thông lệ” thường được chi trả cho những dịch vụ này.

Thỏa thuận chăm sóc cá nhân được soạn thảo hợp thức sẽ bao gồm:

 • Ngày bắt đầu dịch vụ chăm sóc
 • Mô tả chi tiết về các dịch vụ sẽ được cung cấp, ví dụ: vận chuyển và các công việc vặt: lái xe đến các cuộc hẹn y tế, nha khoa, địa điểm chăm sóc người lớn ban ngày và các cuộc hẹn khác, chuẩn bị thức ăn
 • Tần suất dịch vụ sẽ được cung cấp (Cho phép linh hoạt trong nhu cầu chăm sóc bằng cách sử dụng ngôn từ như: “không dưới 20 giờ/tuần” hoặc “tối đa 80 giờ/tháng.”)
 • Số tiền và thời gian người chăm sóc sẽ được trả lương (hàng tuần hoặc hai tuần một lần)
 • Thời hạn hiệu lực của thỏa thuận (Thỏa thuận nên đưa ra thời gian, ví dụ: một năm hoặc hai năm, hoặc thậm chí trọn đời.)
 • Ghi rõ rằng các điều khoản của thỏa thuận chỉ có thể được sửa đổi bằng thỏa thuận chung bằng văn bản giữ các bên
 • Địa điểm cung cấp dịch vụ (nhà của người cao niên/người lớn bị khuyết tật, nhà riêng của người chăm sóc, địa điểm khác. Cho phép thay đổi vị trí của dịch vụ chăm sóc để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người được chăm sóc.)
 • Chữ ký của các bên, ngày lập thỏa thuận
   

Chi tiết Bổ sung cần Xem xét trong Thỏa thuận

Nhiệm vụ của người chăm sóc cần được nêu rõ trong thỏa thuận nhưng có thể bao gồm cả điều khoản “hoặc tương tự và được các bên đồng ý”. Nếu thỏa thuận quá cứng ngắc, nó sẽ phải được soạn lại nếu hoàn cảnh thay đổi.

Xem xét tạo “điều khoản giải thoát” trong trường hợp một trong hai bên muốn chấm dứt hợp đồng. Sử dụng điều khoản như “thỏa thuận này vẫn có hiệu lực cho đến khi được chấm dứt bằng văn bản bởi một trong hai bên.” Xem xét điều khoản “bắt đầu” có hiệu lực nếu người chăm sóc bị ốm hoặc muốn có một kỳ nghỉ. Có người chăm sóc dự phòng được chỉ định làm việc tạm thời không?

Có điều khoản quy định chi phí phòng ở và ăn theo tháng nếu người được chăm sóc sống với người chăm sóc (cổ phần theo tỷ lệ về tiện ích, thế chấp, bảo hiểm, thuế) không? Xem xét điều gì xảy ra nếu người được chăm sóc chuyển tới ở tại một cơ sở chăm sóc. Bảo hiểm y tế hoặc hợp đồng bảo hiểm chăm sóc dài hạn có được mua để chi trả cho người chăm sóc gia đình không? Nếu vậy, hãy bao gồm điều đó trong thỏa thuận chăm sóc cá nhân và nêu cụ thể và có thể thay đổi được. Cân nhắc thêm một khoản trợ cấp cho các khoản chi phí tiền mặt dễ dàng giám sát .

Để xác định mức độ chăm sóc cần thiết, hãy tham khảo ý kiến của cơ quan cung cấp chăm sóc tại gia địa phương, bác sĩ, quản lý chăm sóc lão khoa, người lập kế hoạch xuất viện hoặc nhân viên xã hội. Có thể mất một khoản phí để tiến hành đánh giá chăm sóc tại nhà. Điều này cũng sẽ giúp dự tính các nhu cầu chăm sóc trong tương lai. Ví dụ, nếu người nhận chăm sóc bị chứng mất trí, bệnh gầy mòn có thể yêu cầu các lựa chọn chăm sóc khác nhau.

Các ví dụ về chăm sóc: chăm sóc cá nhân, mua sắm thực phẩm, chuẩn bị bữa ăn, dọn phòng, giặt ủi, quản lý hóa đơn của gia đình và hóa đơn y tế, gọi điện thoại, quản lý tài chính, chuyên chở (xem xét số dặm), theo dõi và quản lý việc uống thuốc, theo dõi các thay đổi về sức khỏe và liên lạc với bác sĩ chăm sóc sức khỏe.

Khi chuẩn bị thỏa thuận, hãy tự hỏi bản thân mỗi nhiệm vụ chăm sóc có ý là gì. Ví dụ, hãy định nghĩa “chăm sóc cá nhân” là gì: chăm sóc cá nhân có bao gồm tắm, mặc quần áo, vệ sinh răng miệng cho người nhận chăm sóc không? Nếu bạn xác định cụ thể các nhiệm vụ chăm sóc và thời gian cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ đó, kết quả sẽ là một đánh giá chăm sóc thực tế hơn.

Người chăm sóc nên duy trì viết nhật ký chi tiết hàng ngày và có bản mô tả công việc ngắn gọn. Việc ghi chép tài liệu sẽ hỗ trợ cho ý định của mối quan hệ hợp đồng của bạn nếu vì bất kỳ lý do gì mối quan hệ đó có vấn đề.

Bạn đang tạo ra mối quan hệ hợp đồng giữa chủ lao động (người được chăm sóc) và nhân viên (người chăm sóc), một mối quan hệ đòi hỏi chiếm giữ tài sản và nộp thuế. Những cân nhắc khác là liệu có cung cấp phúc lợi cho nhân viên như bảo hiểm y tế hay tiền bồi thường của người lao động hay không. Trong lĩnh vực thuế và An sinh Xã hội, bạn có thể muốn tìm kiếm lời khuyên của luật sư để xác nhận những phúc lợi nào được áp dụng trong hoàn cảnh của bạn. Xem xét điều khoản về trả lương cho kỳ nghỉ để bù đắp căng thẳng cho người chăm sóc hoặc tăng lương sau một năm hoàn thành tốt công việc.

Cách Thảo Luận Về Các Thỏa Thuận Chăm Sóc Cá Nhân Trong Gia Đình

Bất kể gia đình nào cũng trải qua cuộc trò chuyện căng thẳng về tài chính khi cha mẹ bị bệnh và ai sẽ là người chăm sóc chính. Một phương pháp để thảo luận về các chủ đề khó khăn là tổ chức cuộc họp gia đình. Nhóm chăm sóc gặp mặt ở một địa điểm thoải mái, ngồi quanh một chiếc bàn có không gian để trải các tài liệu đang thảo luận trên mặt bàn. (Sử dụng công nghệ như Skype có thể giúp các thành viên gia đình sống ở xa tham gia cuộc họp.) Một cuộc họp được tổ chức tốt có thể cung cấp cho các thành viên gia đình sự hỗ trợ chung và hiểu rõ hơn về các quyết định được đưa ra.

Khi lên kế hoạch họp gia đình, điềuquan trọng là phải bao gồm tất cả các thành viên cần thiết. Cần xem xét câu hỏi liệu người được chăm sóc có tham dự hay không. Nếu người thân của bạn có tình trạng bệnh liên quan tới nhận thức (ví dụ: bệnh Alzheimer hoặc chứng mất trí nhớ khác), cân nhắc liệu người đó có khả năng hiểu cuộc thảo luận hay không và liệu cuộc họp có khả năng gây khó chịu cho người đó không. Có những vấn đề “nhạy cảm” nào không nên được thảo luận khi người đó hiện diện? Tầm quan trọng của việc họ tham gia trong các quyết định được đưa ra thay mặt họ? Tham dự toàn bộ hoặc một phần cuộc họp có thể cho phép người được chăm sóc tạo dựng niềm tin trong nhóm chăm sóc. Điều này sau này có thể giúp họ hợp tác tốt hơn khi mọi người phải đưa ra những quyết định khó khăn hơn.

Trước cuộc họp, tốt hơn hết hãy đặt thời gian và ngày thuận tiện (thuận tiện nhất có thể) cho lịch trình của mọi người, sau đó tạo chương trình họp.

Dưới đây là danh sách đề xuất các chủ đề giúp cho cuộc thảo luận đi đúng hướng:

 • Định nghĩa về vai trò của người chăm sóc, cùng với các nhiệm vụ được phân định rõ ràng
 • Thời hạn của thỏa thuận
 • Khoản tiền được trả cho công việc chăm sóc, bao gồm phương thức thanh toán (hàng tuần, hàng tháng hay trọn gói?)
 • Những thay đổi tài chính về bất động sản của gia đình (tác động hiện tại và tương lai)
 • Ai sẽ giữ Giấy Ủy Quyền?
 • Ai sẽ là người thay thế nếu người chăm sóc bị ốm hoặc cần nghỉ ngơi?
 • Có sự cân nhắc giai đoạn “spend down” hoặc “look back” của Medicaid không?
 • Có chỉ thị trước về Chăm sóc Sức khỏe không?
 • Trong nhóm có ai là bác sỹ không?
 • Làm thế nào để người được chăm sóc nhận thức được chất lượng cuộc sống và sự độc lập của họ? (Mong muốn của họ là gì?)
 • Kế hoạch là gì nếu tới lúc bố trí người thân vào cơ sở chăm sóc dân cư?

Nếu có thể, ghi âm lại cuộc họp hoặc nhờ ai đó ghi chép biên bản. Bạn có thể phát biên bản cuộc họp cho các thành viên khác trong gia đình để họ có thể tham khảo trong tương lai. Xem xét tạo một bìa đựng hồ sơ “thỏa thuận chăm sóc cá nhân” để lưu trữ những tài liệu cần thiết. Một cá nhân nên điều phối cuộc họp để cuộc thảo luận diễn ra trôi chảy hoặc thiết lập ranh giới nếu cuộc thảo luận vượt quá tầm kiểm soát. Một số gia đình chọn sử dụng điều phối viên bên ngoài, nhân viên xã hội, thành viên giáo sĩ, nhà quản lý chăm sóc lão khoa hoặc người khác, người không mong muốn được lợi từ kết quả của cuộc họp. Có thể cần nhiều hơn một cuộc họp.

Dưới đây là một vài ví dụ về những tài liệu có thể hữu ích:

 • Tài liệu cho thấy mức lương trung bình mỗi giờ cho người chăm sóc tại khu vực của bạn (Vui lòng gọi cho các cơ quan chăm sóc tại nhà ở địa phương để hiểu rõ hơn về các chi phí.)
 • Hồ sơ bệnh án liên quan đến nhiệm vụ của người chăm sóc
 • Đánh giá chăm sóc đã hoàn thiện cung cấp tư liệu về mức độ chăm sóc
 • Các tài liệu pháp lý bổ sung như Chỉ thị trước về Chăm sóc Sức khỏe và Giấy ủy quyền
 • Tài liệu tài chính, di chúc và thỏa thuận ủy thác

Nếu các cuộc họp không đạt được mục đích mong muốn, hòa giải gia đình là một xu hướng đang trở nên phổ biến ở Mỹ, hỗ trợ các gia đình đối phó với những chuyển biến lớn trong cuộc sống. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Hội đồng Kế hoạch Chăm sóc Quốc gia được ghi chú trong phần Tài nguyên ở cuối tờ thông tin này.

Tôi có cần thuê luật sư không?

Bạn không nhất thiết phải thuê luật sư, nhưng bạn được khuyến khích thuê luật sư khi bạn tham gia vào một mối quan hệ hợp đồng. Điều đó phụ thuộc vào hoàn cảnh của bạn và mức độ phức tạp của thỏa thuận được gia đình bạn yêu cầu. Nếu bạn đang cân nhắc một hợp đồng chăm sóc trọn gói và trả trước, bạn nên tham khảo ý kiến tư vấn của luật sư. Hợp đồng trọn gói rất phức tạp và việc thể hiện bồi thường về mặt giá trị “thị trường công bằng” đối với các dịch vụ chăm sóc sẽ khó khăn hơn. Sẽ dễ theo dõi hơn khi đưa ra mức lương hàng tháng hoặc nửa tháng cho các dịch vụ chăm sóc, đặc biệt là cho các mục đích Medicaid. Nếu bạn không thoải mái với những giao dịch này, hãy tham khảo ý kiến luật sư để tránh xung đột sau này.

Một cân nhắc pháp lý khác là liệu người được chăm sóc có mất khả năng ký thỏa thuận hay không. Người giữ Giấy ủy quyền hoặc người giám hộ hoặc người bảo quản có thể ký thỏa thuận. Nếu người chăm sóc gia đình cũng có Giấy ủy quyền hoặc sự giám hộ hợp pháp của người được chăm sóc, hãy cân nhắc tham vấn ý kiến của luật sư. Nếu bạn cảm thấy không nhất thiết phải thuê luật sư, hãy xem các ví dụ về thỏa thuận trong phần Tài nguyên.

Điều này ảnh hưởng đến Tính đủ điều kiện nhận Medicaid như thế nào?

Medicaid (Medi-Cal ở California) là một chương trình của tiểu bang và liên bang có thể trả chi phí chăm sóc dài hạn cho những người có thu nhập và tài sản hạn chế. Để hội đủ điều kiện nhận Medicaid, chi tiêu và tài sản của mộtcá nhận phải được “xem xét lại” thời gian lên đến 5 năm trở về trước. Điều này đôi khi được gọi là tài sản “spend down.” Nếu người được chăm sóc cần chuyển tới cơ sở chăm sóc hoặc đăng ký các dịch vụ khác mà Medicaid có thể chi trả, thỏa thuận chăm sóc cá nhân có thể chứng minh rằng các khoản thanh toán chăm sóc là chi phí hợp pháp và không phải là nỗ lực che giấu tài sản bằng cách đưa tiền mặt cho các thành viên gia đình. Người được chăm sóc đang trả tiền cho “giá trị” trong các dịch vụ chăm sóc cá nhân.

Kiểm tra để biết các quy định của Medicaid trong tiểu bang của bạn vì các quy định này thay đổi tùy theo từng tiểu bang. Các quy định này rất phức tạp và bạn nên tham khảo ý kiến luật sư chuyên tư vấn về các trường hợp người cao niên để được giúp đỡ trong việc hội đủ điều kiện nhận Medicaid hoặc Medi-Cal.

Tài nguyên

Liên Hiệp Người Chăm Sóc Gia Đình
Trung tâm Chăm sóc Quốc gia
(415) 434-3388 | (800) 445-8106
Trang web: www.caregiver.org
Tài nguyên bằng tiếng Việt: https://www.caregiver.org/vietnamese/
Email: info@caregiver.org 
Dịch vụ Hỗ trợ Chăm sóc Cá nhân FCA CareNav: fca.cacrc.org/login
Dịch vụ Người Chăm sóc Gia đình theo Tiểu bang: www.caregiver.org/connecting-caregivers/services-by-state/

Liên hiệp Người chăm sóc Gia đình (FCA) tìm cách cải thiện chất lượng cuộc sống cho những người chăm sóc thông qua đào tạo, các dịch vụ, nghiên cứu và ủng hộ tích cực. Thông qua Trung tâm Chăm sóc Quốc gia, FCA cung cấp thông tin về chính sách xã hội, chính sách công hiện tại và các vấn đề chăm sóc và cung cấp hỗ trợ trong việc phát triển các chương trình công cộng và cá nhân dành cho những người chăm sóc. Đối với cư dân Vùng Vịnh San Francisco, FCA cung cấp dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho người chăm sóc những người mắc bệnh Alzheimer, đột quỵ, chấn thương sọ não, Parkinson, và các bệnh có tình trạng làm suy nhược khác gây tổn thương cho người trưởng thành.

Những tổ chức và Đường dẫn khác

Thông tin chung về chăm sóc cá nhân

Medicaid
www.medicaid.gov

Hội đồng Kế hoạch Chăm sóc Quốc gia
www.longtermcarelink.net

Học viện Quốc gia về Luật Người Cao Niên (NAELA)
Để được tư vấn với chi phí thấp trong 30 phút, hãy liên hệ với Đoàn Luật Sư thành phố hoặc quận tại địa phương.
www.naela.org

Giấy tờ và thông tin liên quan

101 Biểu mẫu luật dành cho cá nhân (Tái bản lần thứ 10, 2016)
Thỏa thuận Chăm sóc Người cao tuổi
www.nolo.com

Thỏa thuận Dịch vụ Hỗ trợ Chăm sóc Cá nhân Dài hạn
Sở Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, Văn phòng Độc lập Gia đình (2011)
www.maine.gov/dhhs/ofi/document/LTC-Personal-Support-Agferences.pdf


This fact sheet was prepared by Family Caregiver Alliance and reviewed by attorney Brent Kato and attorney Bruce Feder of Kato, Feder & Suzuki, LLP. © 2012, 2017 Family Caregiver Alliance. All rights reserved.