Hướng Dẫn Người Chăm Sóc Hiểu Về Những Hành Vi Mất Trí Nhớ (Caregiver's Guide to Understanding Dementia Behaviors)

Printer-friendly version

listen

Nghe


Để nghe thông tin này, nhấp vào liên kết dưới đây:


  • Phần 1: Giới thiệu
  • Phần 2: Cách xử lý về những hành vi rắc rốii
  • Phần 3: Cách xử lý về những hành vi tiếp tục rắc rối 


Hướng Dẫn Người Chăm Sóc Hiểu Về Những Hành Vi Mất Trí Nhớ (Caregiver's Guide to Understanding Dementia Behaviors)

(size: 504kb; language: Vietnamese)


 


This Fact Sheet is available as downloadable PDF document. To view and print this file you will need Adobe Acrobat Reader. It is available as a free download by clicking here.

Date: 
Thursday, January 23, 2014