FCA logo

Chăm sóc tại Nhà: Hướng dẫn về các Nguồn lực Cộng đồng (Caregiving at Home: A Guide to Community Resources)

[Tờ thông tin mới này thay thế Giúp Các Gia đình Đưa Ra Những Lựa Chọn Chăm Sóc Hàng Ngày và Những Lựa Chọn Chăm sóc Cộng đồng, 8/11/16]

Chẩn đoán bệnh sa sút trí tuệ hoặc vô hiệu hóa tình trạng sức khỏe đánh dấu một giai đoạn mới trong cuộc sống của bạn và cuộc sống của gia đình bạn. Quan trọng là về về việc chăm sóc, cùng với việc không rõ và lo lắng. Có thể cần phải thực hiện một số lựa chọn ngay lập tức. Một số khác có thể thực hiện sau.

Nếu bạn đang chăm sóc cho ai đó ở nhà, bạn có thể đang giúp đỡ người thân của mình bằng một loạt các hoạt động như tắm rửa, mặc quần áo, đi lại và chuẩn bị thức ăn. Ngoài ra, bạn có thể phải lo lắng đến các vấn đề pháp luật và tài chính như đưa ra các quyết định về y tế và xử lý các hóa đơn và ngân sách. May mắn thay, có một loạt các lựa chọn chăm sóc cộng đồng sẵn sang để hỗ trợ bạn và người thân.

Tài liệu này giới thiệu tổng quát về các dịch vụ và chương trình khác nhau hiện có dành cho người chăm sóc và người mắc bệnh rối loạn nhận thức hoặc những bệnh kinh niên khác. Các tổ chức được liệt kê trong tài liệu này có thể giúp bạn tìm kiếm sự trợ giúp cụ thể. Thông tin bổ sung được cung cấp trong phần Nguồn lực ở cuối tài liệu này.

Đánh giá Nhu cầu, Giá trị và Sở thích

Xác định nhu cầu cụ thể của gia đình bạn là bước đầu tiên để xác định loại trợ giúp và hỗ trợ nào sẽ phù hợp nhất với hoàn cảnh của bạn. Với rất nhiều dịch vụ có sẵn dành cho người chăm sóc, trước tiên bạn cần vạch ra những mối quan tâm cụ thể của mình. Và cũng hữu ích về các giá trị và sở thích của người thân của bạn liên quan đến các loại trợ giúp mà người đó sẽ chấp nhận. Tổ chức một cuộc họp cùng  gia đình có thể là hữu ích (xem Tổ chức một Cuộc họp Gia đình) để thảo luận về nhu cầu chăm sóc và giúp đưa ra quyết định. Hãy thử tự hỏi mình những câu hỏi sau đây và viết các câu trả lời lên một tờ giấy:

 • Người thân của tôi cần loại trợ giúp nào để sống độc lập nhất có thể? (Dịch vụ dinh dưỡng, mặc quần áo, tắm rửa, nâng đỡ, quản lý thuốc, giám sát, trò chuyện, quản gia, đi lại?)
 • Loại trợ giúp nào có thể cần thiết trong tương lai?
 • Ai trong gia đình sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc và/hoặc sắp xếp công việc chăm sóc?
 • Cần có sẵn bao nhiêu tiền để thanh toán cho các dịch vụ bên ngoài? Bảo hiểm có trang trải cho dịch vụ này không?
 • Tôi cần giúp đỡ vào những ngày nào và những thời điểm nào?
 • Những hỗ trợ nào tôi có thể tự làm được?
 • Việc tôi đang có một công việc có ảnh hưởng đến thực chất việc chăm sóc hay không?
 • Bạn bè và các thành viên gia đình có sẵn sàng giúp đỡ và những công việc gì?
 • Chúng ta có thể quen với việc có một người lạ trong nhà để giúp chúng ta không?
 • Chúng ta có thể thích nghi với một ai đó nói một ngôn ngữ khác không?
 • Người trợ giúp nam hay nữ sẽ được ưa thích hơn?
 • Chúng ta có muốn chăm sóc nào khác không? Loại nào? Tần suất? Bao lâu?

Những Lựa chọn Chăm sóc Cộng đồng

Các chương trình và dịch vụ chăm sóc cộng đồng khác nhau ở các tiểu bang, quận và cộng đồng khác nhau. Hầu hết các khu vực hiện nay đều có các dịch vụ hỗ trợ được thiết kế dành riêng cho những người mắc bệnh Alzheimer, đột quỵ, Parkinson, và những bệnh kinh niên khác. Tuy nhiên, dịch vụ có sẵn và điều kiện được hưởng dịch vụ tại mỗi cộng đồng cũng khác nhau. Phần này phác thảo những lựa chọn chăm sóc cộng đồng chính cho người chăm sóc và người được chăm sóc.

Chăm sóc không chính thức liên quan đến sự giúp đỡ của bạn bè, gia đình, cộng đồng tôn giáo, hàng xóm và những người khác là những người có thể chia sẻ trách nhiệm chăm sóc. Mạng lưới hỗ trợ “không chính thức” này có thể giúp thực hiện các nhiệm vụ cụ thể (ví dụ: những việc vặt trong nhà), cung cấp hỗ trợ tinh thần cho bạn và người thân của bạn và giúp người được chăm sóc duy trì hoạt động giải trí và xã hội có lợi cho sức khỏe. Lập danh sách mạng lưới “người trợ giúp” không chính thức của bạn và thông tin liên lạc của họ sẽ là nguồn hỗ trợ vô giá cho những công việc thường ngày hoặc trong các trường hợp khẩn cấp.

Thông tin và giới thiệu (I&R) giúp bạn xác định các nguồn hỗ trợ địa phương của bạn. Các Trung Tâm có Nguồn Hỗ Trợ cho Người Chăm Sóc của California (www.caregiver.org/californias-caregiver-resource-centers), các Cơ quan Người Cao Tuổi ở Địa Phương (AAAs), các trung tâm người cao tuổi hoặc các chương trình sức khỏe tâm thần cho cộng đồng là những nguồn hỗ trợ tốt có thể giúp bạn tìm các dịch vụ phù hợp phù hợp, chẳng hạn như những chương trình chăm sóc người lớn ban ngày, chăm sóc nghỉ ngơi và bữa ăn.

Nhân viên có thông tin về những dịch vụ thích hợp và sẵn có, người cần liên hệ, những quy định về tiêu chuẩn và thời gian làm việc. Tất cả các tổ chức được liệt kê trong phần Nguồn hỗ trợ đều cung cấp I&R như một phần công việc của họ. Liên Hiệp Người Chăm Sóc Gia Đình của FCA (www.caregiver.org/family-care-navigator) cung cấp thông tin về các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc cho tất cả 50 tiểu bang.

Các dịch vụ quản lý chăm sóc có thể xác định và, nếu cần thiết, cung cấp các dịch vụ quản lý thiết thực cho người thân của bạn. Các nhà quản lý chăm sóc chuyên nghiệp (còn được gọi là những nhà quản lý theo trường hợp) thường có lai lịch tốt về tư vấn, công tác xã hội và lĩnh vực chăm sóc sức khỏe liên quan và được đào tạo để đánh giá hoàn cảnh riêng của bạn, thực hiện và giám sát kế hoạch chăm sóc để đáp ứng các nhu cầu của người thân của bạn. Họ hợp tác với bạn, bác sĩ và người bệnh để xác định và thu xếp những dịch vụ như đi lại, chăm sóc tại nhà, ăn uống và chăm sóc ban ngày. Ngoài ra, những người quản lý chăm sóc có thể giúp xác định khả năng tham gia các chương trình, hỗ trợ các cuộc họp gia đình, kế hoạch chăm sóc lâu dài và can thiệp trong những trường hợp khủng hoảng.

Nếu bạn đáp ứng những yêu cầu, có thể bạn được hưởng các dịch vụ quản lý chăm sóc miễn phí thông qua các chương trình của quận, bang hay liên bang như Medicare hay Medicaid (Medi-Cal tại California). Đôi khi có thể tìm hiểu chương trình tư vấn chăm sóc với chi phí thấp hay miễn phí tại các bệnh viện, các chương trình sức khỏe tâm thần, các tổ chức chăm sóc sức khỏe tại nhà, các tổ chức dịch vụ xã hội (như các Tổ Chức Từ Thiện Thiên Chúa Giáo, Các Dịch Vụ Gia Đình Do Thái; Các Dịch Vụ Bảo Vệ Người Trưởng Thành) và những chương trình khác có liên quan tới chăm sóc sức khỏe. Ngoài ra, còn có thể thuê một người quản lý chăm sóc riêng, thường gọi là người quản lý chăm sóc người bệnh lão khoa, với chi phí thường từ $75 đến $150 mỗi giờ.

Tư vấn tài chính và pháp luật thường cần thiết khi người thân của bạn không thể quản lý các vấn đề pháp luật và/hoặc tài chính. Những vấn đề liên quan tới người chăm sóc gia đình bao gồm các Chỉ Thị Trước về các quyết định chăm sóc sức khỏe, quản lý tài sản, lập kế hoạch về phúc lợi công cộng và, trong một số trường hợp, tham gia các vụ kiện. Với những người từ 60 tuổi trở lên và những người chăm sóc của họ, các dịch vụ do Các Tổ Chức Người Cao Tuổi ở Địa Phương cung cấp cũng tư vấn và giới thiệu các vấn đề pháp luật. Cư dân California có thể đủ tiêu chuẩn cho tư vấn pháp luật thông qua Trung Tâm Nguồn Lực Người Chăm Sóc California.

Một cách khác để tìm kiếm một luật sư là thông qua dịch vụ giới thiệu luật sư hoặc giới thiệu cá nhân. Hiệp Hội Luật Sư tại cộng đồng của bạn có thể có một ban chuyên giới thiệu khách hàng tới những luật sư am tường luật cho người cao tuổi (elderlaw) hoặc các chuyên ngành khác. Tư vấn ban đầu thường chỉ mất một khoản phí tượng trưng.

Các dịch vụ đi lại Luật Người Mỹ Khuyết Tật yêu cầu các tổ chức vận chuyển phải cung cấp dịch vụ vận chuyển nơi lề đường cho những người không thể sử dụng các phương tiện giao thông công cộng thông thường. Vận chuyển dành cho những người khuyết tật thường là taxi hay xe tải mà xe lăn có thể lên được. Vận chuyển có thể do các tổ chức tư nhân, phi lợi nhuận, hoặc công cộng điều hành và thường miễn phí hoặc với chi phí thấp. Để tìm hiểu về dịch vụ vận chuyển ở cộng đồng của bạn, hãy liên hệ với Tổ Chức Người Cao Tuổi ở Địa Phương. Dịch vụ chia sẻ taxi và đi xe giảm giá cũng có thể có sẵn trong cộng đồng của bạn.

Các chương trình dinh dưỡng cung cấp bữa ăn—thường là bữa trưa—theo nhóm. Nhiều nhà thờ, Hội đạo Do Thái, các dự án nhà ở, các trung tâm người cao tuổi, các trung tâm cộng đồng, các trường học và những chương trình chăm sóc ban ngày đều cung cấp các bữa ăn và các cơ hội gặp gỡ như một dịch vụ cho những người già trong cộng đồng với một mức phí tượng trưng.

Với những người chỉ ở trong nhà không thể đi mua sắm hay chuẩn bị bữa ăn cho mình, những bữa ăn giao tận nhà có thể là một lựa chọn tốt. Các Chương trình như Bữa Ăn trên Bánh Xe ( Meals on Wheels) được cung ứng ở hầu hết các cộng đồng, được tài trợ một phần thông qua tài trợ của chính phủ hay bởi các nhóm từ thiện. Việc giao hàng bao gồm một chuyến thăm thân thiện và kiểm tra độ an toàn nhanh cho người thân yêu của bạn. Các bữa ăn chỉ có thể được giao vào các ngày trong tuần, vì vậy bạn sẽ cần đảm bảo rằng có đủ thực phẩm cho cuối tuần. Đa phần các nhóm cung cấp các bữa ăn giao tận nhà với một mức phí tượng trưng (xác định theo khả năng tài chính của từng cá nhân) để giúp họ trang trải chi phí.

Chăm sóc nghỉ ngơi giúp gia đình, các cặp vợ chồng và bạn bè để họ có thể có thì giờ giải lao–nghỉ ngơi—thoát được phần nào những đòi hỏi phải cung cấp chăm sóc liên tục. Chăm sóc nghỉ ngơi có thể rất cần thiết trong việc làm chậm quá trình đưa người bệnh vào cơ sở từ thiện và giảm căng thẳng tinh thần và thể chất cho người chăm sóc. Chăm sóc nghỉ ngơi bao gồm chăm sóc ban ngày và dịch vụ chăm sóc tại nhà (xem bên dưới), cũng như ở lại qua đêm trong một cơ sở và có thể hỗ trợ vài giờ, vào dịp cuối tuần hay thậm chí cả tuần. Nhiều chương trình hỗ trợ người chăm sóc luôn có dịch vụ hỗ trợ nghỉ ngơi như một phần dịch vụ của mình. Một vài tổ chức dịch vụ cũng có những nhân viên tình nguyện làm công tác chuyện trò hay chỉ giám sát bảo vệ người bệnh. Để biết thêm thông tin về chương trình chăm sóc nghỉ ngơi trong cộng đồng của bạn, hãy liên lạc với Tổ Chức Người Cao Tuổi ở Địa Phương.

Chăm sóc người lớn ban ngày mang lại cơ hội cho những người tham gia được hòa nhập với xã hội, được gặp người cùng cảnh ngộ giúp đỡ và được nhận các dịch vụ xã hội và y tế trong một môi trường quen thuộc và an toàn. Chương trình cũng còn tạo điều kiện nghỉ ngơi cho người chăm sóc, người bệnh mà họ không thể ở một mình nhưng cũng không cần phải chăm sóc y tế 24 giờ mỗi ngày trong một cơ sở an dưỡng.

Các dịch vụ chăm sóc người lớn ban ngày có thể bao gồm: chăm sóc và giám sát; các hoạt động cá nhân và theo từng nhóm nhỏ; các bữa ăn dinh dưỡng; đi lại; quản lý chăm sóc; nghỉ ngơi và tập thể dục; chăm sóc y tế; giáo dục; tư vấn gia đình; phân phối thuốc; hỗ trợ các hoạt động thường nhật; và các liệu pháp nghề nghiệp, ngôn ngữ và thể chất.

Có hai phương pháp chăm sóc cho người lớn ban ngày: Chăm sóc người lớn ban ngày cung cấp các hoạt động xã hội, các bữa ăn, hoạt động giải trí và một số dịch vụ liên quan đến sức khỏe. Chăm sóc sức khỏe cho người lớn vào ban ngày cũng cung cấp các dịch vụ xã hội, liệu pháp và y tế chuyên trị hơn cho những cá nhân mắc các bệnh trầm trọng và có nguy cơ cần được chăm sóc y tế tại nhà. Chăm sóc người lớn ban ngày rất ích lợi cho những người chăm sóc không thể ở nhà suốt cả ngày để chăm sócngười bệnh, giám sát và trò chuyện cho người thân. Mặc dù các chương trình rất đa dạng, thông thường người tham gia chỉ chăm sóc vài giờ một ngày, nhiều nhất là tới năm ngày một tuần. Hiệp Hội Dịch Vụ Chăm Sóc Người Lớn Ban Ngày Toàn Quốc và Tổ Chức Người Cao Tuổi ở Địa Phương của bạn có thể giúp bạn tìm kiếm các dịch vụ chăm sóc người lớn vào ban ngày. Nếu các yêu cầu đòi hỏi đủ điều kiện để được đáp ứng, Medicaid có thể giúp trả phí cho các dịch vụ y tế trong ngày.

Chăm sóc tại nhà kết hợp các dịch vụ hỗ trợ và chăm sóc y tế để giúp đỡ những người tàn tật hay những người đau ốm chỉ ở trong nhà được tiếp tục sống tại nhà một cách độc lập nhất. Thời gian, loại dịch vụ và mức độ chăm sóc được quyết định bởi sức khỏe và nhu cầu của người được chăm sóc và người chăm sóc; có thể cần sự phê chuẩn của bác sĩ. Có thể thuê các phụ tá trực tiếp hoặc thông qua một tổ chức nhân sự.

Hiện có hai phương pháp chăm sóc tại nhà dành cho bạn: dịch vụ chăm sóc y tế tại nhà và dịch vụ chăm sóc phi y tế tại nhà. Dịch vụ chăm sóc y tế tại nhà cung cấp hàng loạt dịch vụ y tế, bao gồm hỗ trợ thuốc uống, dịch vụ y tế và vật lý trị liệu. Các dịch vụ phi y tế tại nhà bao gồm trò chuyện, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn và nhiều hoạt động và công việc vặt trong gia đình.

Chi phí chăm sóc tại nhà phụ thuộc vào mức độ chăm sóc cần thiết—người sử dụng dịch vụ chăm sóc phi y tế tại nhà sẽ trả một mức phí thấp hơn phí một y tá giám sát tình trạng và nhu cầu y tế của người bệnh. Các mức phí đa dạng, vì vậy bạn có thể chọn lựa. Medicare, Medicaid (Medi-Cal tại California) và một vài chương trình bảo hiểm tư nhân hoặc các chương trình chăm sóc dài hạn thanh toán có giới hạn cho chăm sóc y tế tại nhà. Trong các trường hợp khác, bạn có thể phải tự thanh toán. Hỗ trợ chăm sóc phi y tế tại nhà có thể được tìm thấy thông qua sự giới thiệu từ cá nhân hay qua tổ chức chăm sóc tại nhà của tư nhân, bệnh viện, tổ chức dịch vụ xã hội, sở y tế công cộng hay các tổ chức cộng đồng khác. Tại một số vùng, các trường y tá cũng có thể là một nguồn trợ giúp. Để biết thêm thông tin về chăm sóc tại nhà ở cộng đồng của bạn, hãy liên hệ với Tổ Chức Người Cao Tuổi ở Địa Phương của bạn.

Chăm sóc người hấp hối cung cấp các dịch vụ đặc biệt để cải thiện chất lượng cuộc sống cho những người bệnh ở giai đoạn cuối bằng cách kiểm soát các triệu chứng của bệnh và khôi phục hình thức bên ngoài chỉn chu của người bệnh cho đến lúc qua đời. Nhóm các chuyên gia và những người tình nguyện làm việc hợp tác với bệnh nhân và gia đình để đáp ứng những nhu cầu về tinh thần, xã hội, tâm lý và thể chất. Họ cung cấp chăm sóc y tế, dịch vụ xã hội, tư vấn chế độ ăn uống, tư vấn và hỗ trợ tình cảm cho cả bệnh nhân và người chăm sóc. Các thiết bị như giường bệnh viện và xe lăn cũng được cung cấp.

Những người này sẽ được thăm viếng thường xuyên theo lịch trình cũng như chăm sóc suốt ngày đêm khi cần thiết. Các can thiệp y tế mang tính xâm nhập hoặc “anh hùng” thường được miễn, tùy thuộc vào mong muốn của bệnh nhân, và giảm đau nghiêm trọng là mục tiêu chung. Công tác hỗ trợ cho những người thân còn lại thường vẫn tiếp tục trong giai đoạn mất người thân. Bảo hiểm dành cho chăm sóc người hấp hối có sẵn ở Medicare, Medicaid và hầu hết các kế hoạch bảo hiểm tư nhân. Để biết thêm thông tin về chăm sóc người hấp hối, xin liên hệ với Hiệp Hội Chăm Sóc Xoa Dịu và Người Hấp Hối Toàn Quốc.

Các nhóm hỗ trợ người chăm sóc tập hợp bạn bè và người thân trong gia đình, thường xuyên gặp gỡ để chia sẻ và thảo luận các giải pháp thiết thực cho các vấn đề chung. Họ là những nguồn thông tin hữu ích về những nguồn trợ giúp đã có sẵn. Các nhóm trợ giúp cũng còn cung cấp cho người chăm sóc những cơ hội để cho và nhận sự khuyến khích, sự cảm thông và hỗ trợ lẫn nhau từ những người có cùng hoàn cảnh. Giao tiếp với những người chăm sóc khác có thể là một trợ giúp thực sự trong việc giảm thiểu căng thẳng. Có thể tìm kiếm các nhóm hỗ trợ thông qua các bệnh viện, các chương trình sức khỏe tâm thần và các tổ chức hỗ trợ (như Trung Tâm Nguồn Hỗ Trợ Người Chăm Sóc tại địa phương của bạn hay chi nhánh Hiệp Hội Alzheimer). Các nhóm hỗ trợ cho những người mắc bệnh Alzheimer sớm hoặc các rối loạn khác cũng được cung cấp trong một số cộng đồng. Có sẵn các nhóm hỗ trợ trực tuyến hỗ trợ những người chăm sóc thông qua mạng máy tính. Liên Minh Người Chăm Sóc Gia Đình có ba nhóm trực tuyến.

Các chương trình hỗ trợ nhân viên là phúc lợi mà nơi làm việc của bạn có thể có hoặc không áp dụng. Những hình thức hỗ trợ rất đa dạng và thường xuyên có sẵn hơn tại các công ty lớn hơn. Các chương trình thường tư vấn cho nhân viên các vấn đề cá nhân như trầm cảm, căng thẳng, thói nghiện, khủng hoảng tài chính và có người thân mắc bệnh hoặc qua đời. Một số chương trình cũng hỗ trợ tìm kiếm các nguồn hỗ trợ chăm sóc trẻ em và người cao tuổi. Nghỉ việc có lương hoặc không được trả lương cũng có thể có sẵn cho những người chăm sóc thông qua các chương trình do liên bang, tiểu bang và/hoặc nhà tuyển dụng cung cấp. Hỏi bộ phận nhân sự của bạn để biết thông tin.

Các Chương Trình Liên Hệ và Dịch Vụ Chăm Sóc

Khi bạn đã đánh giá nhu cầu của mình và xác định những nguồn hỗ trợ hiện có trong cộng đồng của mình, bạn có thể bắt đầu liên hệ với các dịch vụ chăm sóc cộng đồng. Nên biết rằng đó có thể là một trải nghiệm mất thời gian để kiếm tìm và sắp xếp những dịch vụ thích hợp. Có thể bạn phải mất rất nhiều cuộc điện thoại hay phải xem xét hàng loạt lời giới thiệu trước khi tìm được chương trình hay người thích hợp để giúp bạn. Nếu bạn có một người quản lý chăm sóc hay nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác đã giúp đỡ bạn đánh giá các nhu cầu, thì người đó cũng có thể giúp bạn- công việc của người quản lý chăm sóc là giúp bạn tìm kiếm những nguồn hỗ trợ thích hợp, vì vậy đừng ngại hãy yêu cầu họ hỗ trợ.

Các đề xuất sau đây sẽ giúp hướng dẫn bạn trong suốt quá trình:

 • Hãy bắt đầu tìm kiếm các nguồn hỗ trợ trước khi công việc của bạn trở nên quá tải. Bằng cách lập kế hoạch trước và dự đoán những nhu cầu nhất định, bạn có thể tránh phải ra những quyết định quan trọng trong thời gian khủng hoảng.
 • Hãy ghi lại tất cả những thông tin mà bạn có được. Hãy lưu lại ngày và tên của mỗi tổ chức mà bạn đã điện thoại, số điện thoại hoặc trang web, người bạn đã nói chuyện, các dịch vụ bạn đã yêu cầu, các quyết định đã đồng ý.
 • Khi bạn gọi điện thoại, hãy chuẩn bị sẵn những thông tin cụ thể, như tên của bác sĩ, thông tin chẩn đoán, mức độ bảo hiểm và Medicare, Medicaid (Medi-Cal tại California) và số An Sinh Xã Hội. Hãy chuẩn bị trả lời những câu hỏi như “Những loại chăm sóc nào mà bệnh nhân hiện đang nhận và ai đang cung cấp những dịch vụ đó?” và “Nhà bạn có thiết bị đặc biệt nào để hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân không?”
 • Khi liên hệ với các tổ chức, hãy quyết đoán và cụ thể về những nhu cầu mình muốn.
 • Điện thoại vào buổi sáng là tốt nhất.
 • Đừng cúp máy cho tới khi bạn hiểu các thủ tục tiếp theo và các bước tiếp theo.
 • Nên biết rằng bạn có thể bị đưa vào danh sách chờ đợi. Nhu cầu về những dịch vụ hiện tại liên quan tới bệnh tâm thần tăng, trong khi ngân quỹ dành cho một số chương trình của dịch vụ lại giảm. Nếu bạn có thể dự trù và chuẩn bị trước nhu cầu của mình và của người thân, bạn sẽ giảm thiểu được thời gian chờ đợi.
 • Nếu một khoản chi phí được tính cho dịch vụ, hãy chắc chắn yêu cầu một bảng giá ghi lại dịch vụ được cung cấp đối với từng khoản phí.
 • Dịch vụ giới thiệu trực tuyến miễn phí, đặc biệt là đối với nhà ở dành cho người cao tuổi, chỉ có thể quảng bá những cơ sở trả phí niêm yết hoặc phí đặt chỗ. Danh sách hoặc khuyến nghị không phải là một chỉ dẫn về chất lượng chăm sóc được cung cấp.
 • Đừng ngần ngại nhờ giúp đỡ. Mục đích của hầu hết các cơ quan cộng đồng là cung cấp dịch vụ cho các cá nhân cần giúp đỡ. Bạn được sử dụng những dịch vụ này bởi dịch vụ đó hoạt động nhờ vào tiền thuế từ bạn, các khoản đóng góp hay các loại phí dịch vụ.
 • Nên nhớ rằng không phải tất cả mọi người đều biết rõ các nhu cầu của người chăm sóc. Bởi vậy, nhiều chuyên gia không biết được những khó khăn mà bạn và người thân phải chịu đựng. Bạn phải biết rằng mình cần nói cho các chuyên gia trong cộng đồng rõ thì công việc của bạn đòi hỏi sẽ dễ dàng dàng thành công.
 • Đừng bỏ cuộc!

Nguồn lực

Family Caregiver Alliance (Liên Minh Người Chăm Sóc Gia Đình)
Trung Tâm Chăm Sóc Quốc Gia

(415) 434-3388 (800) 445-8106
Website: www.caregiver.org
Email: info@caregiver.org
FCA CareNav: https://fca.cacrc.org/login
Services by State: https://www.caregiver.org/connecting-caregivers/services-by-state/

Liên Hiệp Người Chăm Sóc Gia Đình (Family Caregiver Alliance, FCA) tìm cách cải thiện chất lượng cuộc sống cho những người chăm sóc thông qua đào tạo, các dịch vụ, nghiên cứu và vận động. Thông qua Trung Tâm Chăm Sóc Quốc Gia, FCA cung cấp thông tin về xã hội, chính sách công cộng, và các vấn đề chăm sóc và cung cấp hỗ trợ trong việc phát triển các chương trình công cộng và cá nhân dành cho những người chăm sóc. Đối với cư dân Vùng Vịnh San Francisco mở rộng, FCA cung cấp dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho người chăm sóc những người mắc bệnh Alzheimer, đột quỵ, chấn thương sọ não, Parkinson, và các tình trạng làm suy nhược khác gây tổn thương cho người trưởng thành.

Tài liệu thông tin và lời khuyên của FCA

Danh sách thông tin và lời khuyên có sẵn trực tuyến tại www.caregiver.org/fact-sheets.

Tổ chức một Cuộc họp Gia đình (Holding a Family Meeting)
Thuê Giúp Việc Tại Nhà (Hiring In-Home Help)
Những Lựa Chọn Chăm Sóc Tại Nhà (Residential Care Options)
Ra Quyết Định Cuối Đời: Giấy Tờ Quan Trọng Của Bạn Là Gì? (Making End-of-Life Decisions: What Are Your Important Papers?)
Hiểu Về Chăm Sóc Giảm Nhẹ/Hỗ Trợ: Những Thứ Mọi Người Chăm Sóc Nên Biết (Understanding Palliative/Supportive Care: What Every Caregiver Should Know)

Những Tổ chức và Đường dẫn khác

Nguồn hỗ trợ chung cho người cao tuổi và người chăm sóc

Hiệp Hội Chăm Sóc Cuộc Sống Người Cao Tuổi
(trước đây là Hiệp Hội Các Nhà Quản Lý Chuyên Nghiệp Quốc Gia)
www.aginglifecare.org

Văn Phòng Thông Tin Chăm Sóc Người Cao Tuổi
eldercare.acl.gov

Medicare và Medicaid (Medi-Cal tại California)
www.cms.gov

Bữa Ăn trên Xe của Mỹ
www.mealsonwheelsamerica.org

Hỗ trợ bổ sung

Hiệp Hội Dịch Vụ Chăm Sóc Người Lớn Ban Ngày Toàn Quốc
www.nadsa.org

Hiệp Hội Chăm Sóc Xoa Dịu và Người Hấp Hối Toàn Quốc
www.nhpco.org
Cung cấp thông tin cho gia đình và người chăm sóc thông qua trang web caringinfo.org, bao gồm các Chỉ Thị Trước có thể tải xuống cho mọi tiểu bang

Mạng Lưới Chăm Sóc Tình Nguyện Quốc Gia
www.nvcnetwork.org

Hiệp Hội Y Tá Thăm Viếng của Mỹ
www.vnaa.org

Tài liệu khuyến nghị

FCA tham gia chương trình Amazon Smile. Amazon sẽ tặng một phần mua hàng của bạn cho FCA. Bạn có thể hỗ trợ FCA bằng cách truy cập smile.amazon.com/ch/94-2687079 trước khi mua hàng.

The Caregiver Helpbook (Sách Chỉ dẫn cho Người Chăm sóc): Những Công Cụ Mạnh Mẽ cho Chăm Sóc, Vikki L. Schmall, Marilyn Cleland, và Marilynn Sturdevant (Ấn bản lần thứ ba). Có sẵn bằng tiếng Tây Ban Nha. www.powerfultoolsforcaregivers.org

The 36 Hour Day: A Family Guide to Caring for Persons with Alzheimer’s Disease, Related Dementing Illnesses, and Memory Loss (Ngày 36 Giờ: Cẩm Nang Gia Đình Chăm Sóc Người Bệnh Alzheimer, Bệnh Tâm Thần Liên Quan và Bệnh Mất Trí Nhớ), Nancy Mace và Peter Rabins, Ấn Bản Lần Thứ Sáu (2017). Có sẵn trong sách bìa mềm.

The Complete Eldercare Planner, Revised and Updated Edition: Where to Start, Which Questions to Ask, and How to Find Help (Bản Hoàn Chỉnh Người Lên Kế Hoạch Chăm Sóc Người Già, Phiên bản Sửa Đổi và Cập Nhật: Nơi Bắt Đầu, Câu Hỏi Cần Hỏi, và Cách Tìm Trợ Giúp), Joy Loverde (2009). Có sẵn trong sách bìa mềm.


Tài liệu này được chuẩn bị bởi Liên Hiệp Người Chăm Sóc Gia Đình (Family Caregiver Alliance). © 2002, 2016, 2017 Family Caregiver Alliance. Tất cả các quyền được bảo hộ.