Partner Content: NIH/NIA | Lời khuyên khi nói chuyện với bác sĩ của bạn (Tips for Talking With Your Doctor-Vietnamese)

Printer-friendly version

Lời khuyên " khi nói chuyện với bác sĩ của bạn  |  Tải tài liệu tại đây

 

Lưu ý: Để xem tờ thông tin này, bạn cần có Adobe Acrobat Reader. Bạn có thể tải xuống và cài đặt Adobe Acrobat Reader từ đây.

Date: 
Thursday, May 1, 2014