FCA logo

13 Trang thông tin mới được cập nhật (13 Newly Translated Fact Sheets)

Trong hơn 40 năm phục vụ những người chăm sóc thân nhân trong gia đình, Family Caregiver Alliance đã làm việc để đảm bảo rằng những người chăm sóc từ tất cả các cộng đồng có thông tin và nguồn lực họ cần cho hoàn cảnh gia đình đặc biệt của họ. Đối với những người có nền tảng văn hóa đa dạng, điều đó thường có nghĩa là giúp họ tiếp cận thông tin và tài nguyên bằng ngôn ngữ của chính họ.

Là một phần trong nỗ lực của chúng tôi để cung cấp thông tin chất lượng cao cho nhiều người chăm sóc khác nhau, cơ quan của chúng tôi thường xuyên dịch các thông tin dành cho người chăm sóc sang nhiều ngôn ngữ, bao gồm tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Tagalog, tiếng Việt, tiếng Trung quốc, tiếng Hàn và nhiều ngôn ngữ khác nữa.

Hàng loạt thông tin đã dịch qua nhiều ngôn ngữ mới nhất của chúng tôi là bao gồm nhiều thông tin cần thiết nhất mà các khách hàng là người chăm sóc của đã mong muốn được cập nhật. Sau khi nhấp vào bất kỳ phần thông tin nào bạn muốn biết, bạn có thể chọn ngôn ngữ ưa thích của mình từ menu thả xuống ở phía bên trái của trang.

Để biết thêm các nguồn thông tin khác bao gồm các phương cách và thông tin để chăm sóc, hãy truy cập trang tài nguyên dành cho người chăm sóc bằng tiếng Việt của chúng tôi.