FCA logo

9 thông tin hàng đầu cho người chăm sóc gia đình (Top 9 Resources for Family Caregivers)

Nếu bạn là người chăm sóc gia đình, bạn có thể có câu hỏi về tình trạng sức khỏe của người nhận chăm sóc, kế hoạch chăm sóc hoặc cách điều hướng các hoạt động chăm sóc hàng ngày. Danh sách các thông tin dưới đây cung cấp nhiều câu trả lời và hướng dẫn cho những câu hỏi này và hơn thế nữa.

Danh sách này chứa các thông tin tiếng Việt phổ biến nhất theo đánh giá của những người chăm sóc gia đình mà chúng tôi đã phục vụ trong hơn 40 năm. Chúng tôi hy vọng sẽ giúp bạn!

Sa sút trí tuệ & các tình trạng khác

Lập kế hoạch chăm sóc

Tự chăm sóc

Chăm sóc hàng ngày

Các nguồn khác bằng tiếng Việt

FCA có nhiều thông tin, giống như ở trên, có sẵn trong Tagalog. Bấm vào đây để tìm thêm.

Cần thêm thông tin?

Nếu bạn cần thêm thông tin, hỗ trợ hoặc tài nguyên, hãy liên hệ với chúng tôi theo số 1 (800) 445-8106 hoặc info@caregiver.org. Tất cả các nguồn và dịch vụ của FCA đều cung cấp miễn phí.